EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Slova povzbuzení

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Slova povzbuzení

Počátkem roku 1904 se rozhodla sestra Whiteová odcestovat do Washingtonu a strávit tam několik měsíců, když se stavěly základy budov. Ve svém prvním kázání, které měla v sobotu 30. dubna 1904 řekla:

„Ve Washingtonu musí být mnoho uděláno. Děkuji Bohu, že mám tu přednost vidět pozemek koupený pro dílo našich ústavů na tomto místě. V prozřetelnosti Boží bylo určeno, že jsme mohli dostat pozemky. Chválím Boha, že naši bratři měli víru udělat tento krok vpřed. Pohlížím-li na toto město, poznávám velikost díla, jež má být vykonáno…

Bůh nyní od každého věřícího v tomto středisku vyžaduje osobní účast na vybudování díla.“ (RH 26. 5. 1904)

O několik dní později sestra Whiteová psala:

„Poloha, jež byla zajištěna pro naši školu a sanatorium, je to, co jsme si mohli přát. Pozemek se podobá představám, jež mi byly od Pány předvedeny. Hodí se dobře pro účely, k nimž má být použit. Poskytuje dostatečný prostor pro školu a sanatorium, aniž by byl některý z nich omezen…

Pro tiskárnu bylo voleno dobré místo, z něhož lze snadno dosáhnout pošty a také pro shromáždění bylo nalezeno místo. Zdá se, jakoby Takoma Park byl připraven zvlášť pro nás a že toto místo čekalo na obsazení našimi ústavy a jejich pracovníky.

Skládám do tohoto místa velké naděje. Kraj na míle daleko od Washingtonu by měl být odtud opracován. Jsem tak vděčná, že naše práce byla založena na tomto místě. Kdyby byl Kristus zde, řekl by: „Pozdvihněte očí svých, a patřte na krajiny, žeť se již bělejí ke žni.“ (J4,35)“ (Unpublished MS 10. 5. 1904)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy