EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Povstaňte a stavějte

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Povstaňte a stavějte

Aby v hlavním sídle církve bylo uvedeno do života silné výchovné středisko, pokládali bratři za nutné udělat plány, jak získat sto tisíc dolarů. „Slovo Boží pracovníkům ve Washingtonu zní: Povstaňte a stavějte“, psala sestra Whiteová v jedné z uveřejněných výzev ve prospěch tohoto fondu, „a jeho slovo lidu všech sdružení zní: Posilněte ruce stavitelů. Práce ve Washingtonu musí jít jistě vpřed bez průtahů a překážek. Ať není zadržena nedostatkem peněz.“ (RH 14. 7. 1904)

Bratři a sestry na celém světě uposlechli výzvy o peníze pro založení silného výchovného střediska pracovníků v hlavním městě, a to tak šlechetně, že když se sešli zástupci generální konference v roce 1905 v pěkném lese, který byl zakoupen v Takoma Parku a přinesli dary sdružení pro doplnění fondu, zjistili, že žádaný obnos byl překročen a že čistý přebytek byl k dispozici k použití v misijních polích.

„Jsme našemu nebeskému Otci vděční,“ prohlásila sestra Whiteová na zasedání konference v roce 1905, kde byl tento fond doplněn, „protože svým Duchem svatým ovlivnil srdce svých dětí, aby tak bohatě přispěly na založení jeho díla zde ve Washingtonu. On požehná opatřením, že byla učiněna a podpoří dílo vedené podle jeho příkazu.“ (RH 1. 6. 1905)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy