EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Krok vpřed

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Krok vpřed

„Přeložením díla dosud konaného v Battle Creek do Washingtonu“, psala sestra Whiteová těm, kteří zajistili přestěhování, „je správný krok. Musíme pokračovat v pronikání do vzdálených polí, kde lidé sedí v duchovní tmě.“ (RH 1. 10. 1903)

Ti, kteří šli s vírou vpřed, byli bohatě odměněni. Když pracovali dále, mohli vždy jasněji a zřetelněji rozeznat moudrost podniknutého kroku. „Po několika měsících“, psal redaktor Review and Herald 25. února 1904 v poznámce na poslední stránce, „jsme schopni jasně rozeznat důležitost přeložení hlavního sídla našeho díla do Washingtonu a vážit si takového památníku pravdy, kde poselství bude mít tak široký vliv. Duchem prorockým nám dané poučení ujasňuje, že všechna odvětví díla - dílo nakladatelské, výchovné a lékařské - zde mají být založeny důstojně a že mají provádět stálou evangelizaci, aby dílo našeho společenství v hlavním městě země a v hlavním sídle církve mocně reprezentovalo toto poselství jako misijní hnutí.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy