EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Shromáždění zástupců

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Shromáždění zástupců

Generální konference roku 1909 se zúčastnili zástupci z mnoha zemí. Zástupců z ciziny byl neobyčejně velký počet, protože byli přítomni v plném počtu delegáti ze sdružení a misií ze zámoří. Návštěva z domova byla také velmi početná.

Ode dne zahájení zasedání nesla sestra Whiteová těžké břímě duchovních zájmů různých tříd věřících, jež se nacházely na území tábora. V několika svých veřejných proslovech naléhala na bratry a sestry, aby se chytili Boha, přidrželi se ho a prosili opravdově o vedení a požehnání. Napomínala přítomné, aby získali odvahu a nadšení k podpoře velkého, po celém světě rozšířeného, mocného díla. Ve všech svých plánech měli mít před očima stále potřeby hynoucích, jakož i důležitost obsadit místa tam, kde Bůh předivným způsobem otevírá cestu přítomné pravdě.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy