EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Shromáždění u bratra Colliera

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Shromáždění u bratra Colliera

Odpoledne jsme se odebrali do domu br. Collieera, kde jsme chtěli mít večer shromáždění. Dali jsme bratru Collierovi několik otázek týkajících se těchto mužů, ale ten nám nedal žádné informace. Řekl: "Jestliže vás sem poslal Pán, poznáte, jaký duch je ovládá a rozřešíte pro nás to tajemství."

Oba muži byli ve shromáždění v domě bratra Colliera. Když jsem se vážně modlila o světlo a přítomnost Boží, začali vzdychat a volat: "Amen" a tím projevovali účast na modlitbě. Mé srdce však bylo obtíženo velkým břemenem. Slova mi uvázla na rtech a temnota obestřela celé shromáždění.

Bratr White se postavil a řekl: "Jsem naplněn bolem. Duch Boží je zarmoucen. Ve jménu Páně odporuji tomuto vlivu. Ó Bože, potrestej tohoto nečistého ducha.

Byla jsem ihned osvobozena a povznesla jsem se nad temnotu. Zatímco jsem promlouvala slova povzbuzení a víry k přítomným, děsily mě opět jejich vzdechy a volání Amen. Bratr White potrestal ještě jednou ducha temnoty a znovu na mně spočinula moc Boží, když jsem mluvila k lidem. Tyto nepřítelovy nástroje byly potom spoutány, že nebyli schopni onoho večera působit svým škodlivým vlivem.

Po shromáždění řekl bratr White bratru Collierovi: "Nyní ti mohu říci svůj názor na ty dva muže. Působí pod vlivem satanovým, ale vše připisují Duchu Božímu."

"Myslím, že vás sem Bůh poslal, abyste nás povzbudili", odpověděl. "My jejich vliv nazýváme hypnózou. Svým vlivem působí na mysl jiných a některé k jejich velké škodě ovládali. Máme zde shromáždění zřídka. Oni se však sem vždy vetřou a my s nimi nemůžeme mít žádné společenství. Osvědčují hluboké pocity, jak jsi dnes sám viděl, ale dusí náš modlitební život a zanechávají černější vliv než egyptská temnota. Až do dnešního večera jsem je neviděl nikdy pokořené."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy