EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


První návštěva ve Skandinávii

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

První návštěva ve Skandinávii

Ve dvou letech, jež sestra Whiteová strávila v Evropě, navštívila Dánsko, Švédsko a Norsko třikrát. Ke konci misijní konference pořádané v září 1885 v Basileji ji prosili zástupci Skandinávie, aby navštívila jejich pole co nejdříve. Přestože její přátelé ve Švýcarsku upozorňovali, že v severní Evropě je lepší dobou k cestování léto, rozhodla se odcestovat s důvěrou Bohu, že jí dá sílu obtížnou cestu snést.

Říjen a polovinu listopadu strávila v Kodani, Stockholmu, Grythyttehed, Orebro a Christiania. Sestru Whiteovou doprovázela její sekretářka slečna McEnterferová, její syn a bratr Matteson, který byl vůdcem, tlumočníkem a spolupracovníkem. Na různých místech, kde se věřící shromáždili, aby je vyslechli, bylo poselství přijato s uctivým zájmem. Shromáždění nebyla velká, s výjimkou v Christianii, kde bylo 120 členů. V sobotu 31. října, když přišli bratři z jiných sborů, bylo přítomno asi 200 lidí. V neděli mluvila v dělnickém sále k 800 posluchačů. Příští neděli hovořila na pozvání předsedy početního spolku pro střídmost. Mluvila o důležitosti domácí výchovy v zásadách střídmosti asi ke 300 osob, které se shromáždily ve vojenské tělocvičně. Ukázala tento předmět z biblického hlediska a doprovázela zkušenostmi biblických postav.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy