EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Příklad sebeobětavosti

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Příklad sebeobětavosti

Radovala jsem se, že jsem měla přednost navštívit vermontské stanové shromáždění, pořádané v Montpolier od 30. srpna do 4. září. V duchu jsem byla přenesena o třicet let zpět do doby, kdy jsem v doprovodu své sestry navštívila Fairhaven, Mass., abych přinesla své svědectví malé skupině na tom místě. Bratr Bates tam tenkrát bydlel a vyjádřil přesvědčení, že je jeho povinností navštívit Vermont a zvěstovat tam pravdu. Připojil však: Nemám prostředky a nevím, odkud peníze přijdou, abych tam mohl odcestovat. Myslím, že půjdu s vírou vpřed a že nastoupím cestu pěšky a půjdu tak daleko, jak mi k tomu dá Bůh potřebnou sílu.

Moje sestra mi říkala: Věřím, že mi Pán pomůže najít možnost pro bratra Batese, aby mohl cestovat do Vermontu. Sestra F. hledá dívku do domácnosti a já si vydělám potřebné peníze.

Provedla své předsevzetí, vybrala si mzdu napřed a dala peníze bratru Batesovi. Ten příštího rána odcestoval a moje sestra zůstala a pracovala za dolar a půl týdně. Ve Vermontu byl získán značný počet duší pro pravdu a bratr Bates se vrátil s velkou radostí, protože Bůh vskutku jeho práci požehnal….

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy