EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Doplnění řad pracovníků

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Doplnění řad pracovníků

Když jsem se dívala do obličejů zkoušených, kteří byli drazí v Božích očích a viděla, že někteří byli skoro ochotni odložit svůj pancíř, vyvstala mi otázka: Kdo se přijde, aby zaujal místo těchto lstivých, vyčerpaných bojovníků kříže? Kdo se zasvětí Božímu dílu? Kde jsou ti, kdo znají pravdu a milují Ježíše a ty, pro které zemřel tak, aby zapřeli sami sebe a vyvolili si utrpení, které s sebou nese náboženství a vyjdou z ležení, aby nesli Kristovo pohanění?

Kdo použije Bohem půjčené vlohy, ať jsou velké nebo malé, bude pracovat v pokoře, denně se učit ve škole Kristově a potom svěří druhým cenné znalosti? Kdo se bude snažit o to, co musí být vykonáno a potom to vykoná? A kolik se jich bude vymlouvat a zaplétat se do světských zájmů? Přetrhněte pouta, která vás váží a jděte na vinici pracovat pro Mistra.

V každém odvětví díla Božího bude použito posvěcených, bohabojných a ochotných pomocníků, osob rozumných, inteligentních, které vyjdou jako kolportéři a kazatelé. Bratři, ať stoupají k Bohu vážné modlitby víry, aby vzbudil pracovníky a poslal je na pole ke žni, protože žeň je velká, ale dělníků málo. (RH 20. 11. 1883)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy