EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Přesídlení do Saratoga Springs

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Přesídlení do Saratoga Springs

V Baliston Spa jsme se zdrželi několik týdnů, až jsme měli jasno o vydání našeho časopisu v Saratoga Springs. Potom jsme si najali dům a poslali pro bratra a sestru Beldenovy a sestry Bonfeyovou, která tehdy byla v Maine a opatrovala našeho Edsona a s vypůjčeným nábytkem vedla svou domácnost. Zde vydal můj muž druhý ročník Advent Review and Sabbath Herald.

Sestra A. Smithová, která nyní odpočívá v Kristu, přišla, aby u nás bydlela a pomohla nám v práci. Její pomoci bylo zapotřebí. Můj muž vyjádřil své pocity v této době v dopise bratru Howlandovi z 20. ledna 1852. "Všichni se cítíme neobyčejně dobře, kromě mě. Nemohu už unést námahu cestování a starosti s vydáváním. Ve středu v noci jsme pracovali až do dvou hodin na skládání a balení dvanáctého čísla Review and Herald, potom jsem ulehl a kašlal až do svítání. Modli se za mne. Dílo velmi dobře pokračuje. Možná, že mne Pán už nebude potřebovat a nechá mne odpočinout v hrobě. Doufám, že budu osvobozen od péče o časopis. V nejvyšší nouzi jsem při něm a nyní, když má tolik přátel, cítím se svobodný přenechat jej, pokud se najde někdo, kdo by jej chtěl převzít. Doufám, že mi má cesta bude objasněna. Kéž mě Pán vede."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy