EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Časopis Review and Herald

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Časopis Review and Herald

V listopadu 1850 byl vydán časopis v Paris, Maine. Zde byl zvětšen a jeho název změněn na současný - Advent Review and Sabbath Herald. Stravovali jsme se v rodině bratra A. Rozhodli jsme se žít levně, aby časopis mohl vycházet. Přátel díla bylo málo a byli chudí na světské statky. A my jsme ještě stále museli zápasit s chudobou a velkou malomyslností. Měli jsme mnoho starostí a sedávali jsme často do půlnoci, někdy do dvou nebo do tří hodin ráno, abychom přečetli korektury.

Nadměrná námaha, péče a obavy, nedostatek vhodné a výživné stravy a vydání zimě na našich zimních cestách bylo příliš mnoho pro mého muže. Pod tou tíhou se zhroutil. Byl tak slabý, že sotva došel do tiskárny. Naše víra byla na nejvyšší možnou míru zkoušena. Ochotně jsme snášeli nedostatek, práci i utrpení, ale naše pohnutky byly nesprávně vykládány a dívali se na nás s nedůvěrou a žárlivostí. Zdálo se, že málo z těch, pro něž jsme trpěli, oceňovalo naši námahu.

Měli jsme příliš mnoho starostí, než abychom spali nebo odpočívali. Hodiny, v nichž jsme se měli posilovat spánkem byly často stráveny odpověďmi na dlouhé, závistiplné dopisy. Mnohé hodiny, v nichž jiní spali, jsme strávili před Pánem v bolestném pláči a truchlení. Konečně můj muž řekl: "Ženo, není to nic platné bojovat ještě dále a déle. Tyto věci mě deptají a přivedou mne brzy do hrobu. Nemohu už dále. Napsal jsem oznámení pro časopis, že ho už nebudu vydávat." Když vykročil ze dveří, aby donesl oznámení do tiskárny, omdlela jsem. Vrátil se a modlil se za mě. Jeho modlitba byla vyslyšena a já jsem se vzpamatovala.

Příští ráno jsem byla při rodinné pobožnosti vytržena do vidění a dostala jsem naučení o těchto věcech. Viděla jsem, že můj muž nemusí přestat ve vydávání časopisu, protože se satan pokoušel svést ho k tomu a se svými pomocníky pracuje, aby toho dosáhl. Bylo mi ukázáno, že musíme pokračovat ve vydávání a že nám Pán pomůže.

Brzy jsme dostali naléhavé pozvání k účasti na konferenci v různých státech a rozhodli jsme se navštívit všeobecné shromáždění na několika místech. To byla všechno pracovní shromáždění a našim bratrům byla k velkému prospěchu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy