EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pozoruhodný vývoj

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Pozoruhodný vývoj

Sestra Whiteová se dožila dne, kdy byla v Evropě založena neúnavnou námahou mnoha pracovníků velká společnost věřících adventistů sedmého dne. Radovala se z úspěchů, který provázel mnoha odvětví díla v různých zemích a ze zpráv o rychle se množícím počtu věřících, který se v roce 1914 pohyboval přibližně okolo 30.000. Bylo to více, než činil v době jejího pobytu v Evropě počet světitelů soboty - adventistů na celém světě.

A velká byla radost sestry Whiteové, když byla upozorněna na ukázková čísla knih a jiných spisů v různých evropských jazycích, vydaných mnoha nakladatelstvími.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy