EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Poselství naděje a povzbuzení

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Poselství naděje a povzbuzení

Poselství, jež sestra Whiteová čas od času posílala pracovníkům v Evropě, ji povzbudila ke sledování rozsáhlých plánů, který by přinesly všem oblastem díla sílu a prospěch. V roce 1902 napsala:

„Mí bratři, spojte se úzce s Pánem Bohem zástupů. Bojte se ho. Přišla doba, kdy jeho dílo musí být zvětšeno. Před námi jsou doby zkoušek, jestliže však stojíme spolu v křesťanském společenství a nikdo z vás se nesnaží o nejvyšší místo, bude pro nás Bůh mocně působit.

Buďme plni naděje a odvahy. Malomyslnost ve službě Boží je hříšná a nerozumná. Bůh zná všechny naše potřeby. Má všechnu moc. Může dát svým služebníků tolik zdatnosti, kolik ji potřebují. Jeho nekonečná láska a milosrdenství nepřestanou. S Majestátem všemohoucnosti se spojuje laskavost a péče něžného Pastýře. Nemusíme se obávat, že svá zaslíbení nesplní. On je věčná pravda. Nikdy nezmění smlouvu, kterou učinil s těmi, kteří ho milují. Jeho zaslíbení a jeho církev stojí věčně pevně. Ozdobí ji věčnou nepomíjející slávou.“ (3T 38,39)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy