EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ovoce učení, že není třeba pracovat

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Ovoce učení, že není třeba pracovat

Ve státě Maine někteří věřili, že pracovat je hřích. Pán mi dal varovné poselství pro vedoucího tohoto omylu a řekl, že jedná proti slovu Božímu, když se zdržuje od práce, své bludy vnucuje jiným a tupí všechny, kteří je nechtějí přijmout. Zavrhoval každé zdůvodnění, která mu Pán dal, aby ho přesvědčil o jeho bludu, ten však byl rozhodnut nezměnit svůj život. Podnikal obtížné cesty, chodíval daleko pěšky na místa, kde s ním špatně jednali a potom se domníval, že takto trpí pro Krista. Jednal podle svých pocitů a všechen rozum odložil stranou.

Viděla jsem, že Bůh bude působit pro záchranu svého lidu a že tento pošetilý muž brzy bude zjeven, aby všichni upřímní poznali, že není veden pravým duchem a že jeho běh brzy skončí. Brzy nato bylo kouzlo zlomeno a on měl již málo vlivu na bratry. Poukazoval, že vidění pocházejí od ďábla a stále následoval svých pocitů, až se zhroutil a jeho přátelé byli nuceni zavřít ho. Poté si udělal z prostěradel provaz, na němž se oběsil a jeho následovníci poznali pošetilost jeho učení.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy