EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Obklíčená slabostí

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Obklíčená slabostí

Utrpení způsobené zápalem nervů, které začalo v lednu, trvalo až do následujícího listopadu. Její ošetřovatelka a sekretářky jí pečlivě a účinně ošetřovaly, aby této nemoci zabránily, ale v zimních měsících nemoc stále pokračovala. Ona však pokračovala ve psaní. Upoutána na lůžko psala dopisy přátelům, svědectví vedoucím pracovníkům díla a mnoho kapitol z knihy „Touha věků“.

S blížícím se jarem se ukázalo určité zlepšení a v říjnu se rozhodla zkusit sušší podnebí v jižní Austrálii. Zdržela se zde šest týdnů. Tento pobyt byl pro ni blahodárný.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy