EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Návštěva ve státě Maine

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Návštěva ve státě Maine

28. července 1849 se mi narodilo druhé dítě, James Edson White. Když mu bylo šest týdnů, odcestovali jsme do Maine. 14. září jsme se zúčastnili shromáždění v Paris. Bratr Bates, Chamberlain a Ralph i bratři a sestry z Topshamu byli přítomni. Moc Boží sestoupila asi jako v den letnic a pět nebo šest svedených bludem a fanatismem padlo pokořeně k zemi. Rodiče se vyznávali svým dětem, děti rodičům a jeden druhému. Bratr J. N. Andrews hluboce dotčen zvolal: "Vyměnil bych tisíc bludů za jednu pravdu." Takový výjev vyznání a zápasu s Bohem a odpuštění jsme viděli zřídka. Ono shromáždění, počátek lepších dnů pro děti Boží v Paris, byl zeleným místem v poušti. Pán působil na bratra Andrewse, aby ho vyzbrojil pro budoucnost a dal mu zkušenost, která mu měla být velmi cenná v jeho budoucí práci.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy