EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


S vírou vpřed

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

S vírou vpřed

Na jednom shromáždění v Topshamu vyjádřili někteří z přítomných bratrů své přání, abychom opět navštívili stát New York, ale můj zdravotní stav mne velmi tížil. Řekla jsem jim, že bych se nemohla odvážit, jedině kdyby mě Pán k tomu posílil. Modlili se tedy za mne a mraky byly zaplašeny. Přece však jsem neměla onu sílu, jež jsem si tak přála. Rozhodla jsem se jít s vírou vpřed a podniknout cestu, přidržujíc se zaslíbení, že Boží milost mi postačí.

Na cestě do New Yorku byla naše víra zkoušena, my jsme však zvítězili. Přibývalo mi sil a radovala jsem se v Pánu. Od naší první návštěvy přijali mnozí pravdu, ale muselo být pro ně ještě mnoho vykonáno. K dílu., jež se před námi otevíralo, bylo zapotřebí veškeré naší síly.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy