EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Časopis Přítomná pravda

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Časopis Přítomná pravda

Jednoho dne v červenci přinesl můj muž v Middletownu tisíc výtisků prvního čísla svého časopisu domů. V době, kdy byl časopis v tisku, šel několikrát pěšky osm mil do Middletownu a zpět. Toho dne si však vypůjčil koně a vůz bratra Beldena, aby přivezl časopis domů.

Drahocenné potištěné stránky jsme dopravili do domu a položili na podlahu. Potom jsme zavolali malý počet zájemců, poklekli jsme okolo časopisů a s pokorným srdcem a mnoha slzami jsme prosili Pána, aby požehnal tyto tištěné posly pravdy.

Když jsme archy složili, můj muž zabalil jednotlivé výtisky a adresoval je těm, o nichž se domníval, že by je četli. Vložil je do cestovního vaku a odnesl pěšky na poštu do Middletownu.

V červenci, srpnu a září byla v Middletownu vytištěna čtyři čísla časopisu. Každé číslo mělo osm stran (velikosti 15x24cm). Vždycky, dříve než byly časopisy rozeslány, byly rozloženy před Pánem a vážné slzami provázené modlitby stoupaly k Bohu, aby jeho požehnání provázelo jeho posly. Brzy po rozeslání prvního čísla jsme dostali dopisy, které nám přinášely prostředky k dalšímu vydávání časopisu i radostnou zvěst, že mnohé duše přijaly pravdu. Když jsme zahájili činnost s časopisem, nepřestali jsme s kázáním pravdy, nýbrž cestovali jsme místo od místa a zvěstovali učení, které přineslo tak velké světlo a velkou radost. Povzbuzovali jsme věřící, opravovali omyly a zřizovali sbory. Abychom mohli pokračovat v díle nakladatelském a zároveň v práci na různých místech, byl časopis čas od času vydán na jiném místě.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy