EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naděje obnovena

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Naděje obnovena

Naše naděje nyní vrcholily v příchodu Krista v roce 1844. To byla také doba pro poselství druhého anděla, letícího prostředkem nebe a volajícího: "Padl, padl Babylon, to město veliké." (Zj. 14,8) Toto poselství bylo poprvé hlásáno služebníky Božími v létě 1844. Výsledkem bylo, že mnoho lidí vystoupilo z padlých církví. Ve spojení s tímto poselstvím bylo hlásáno "půlnoční volání": "Aj, ženich jde, vyjděte mu vstříc!" Světlo o tomto poselství proniklo do všech koutů země a voláním byli probuzeni nejodlehlejší končiny. Dolehlo k učeným a nadaným právě tak, jako k prostým a nevědomým.

Tento rok byl nejšťastnějším v mém životě. Mé srdce bylo plné radostného očekávání, měla jsem však soucit a starost o zmalomyslněné a nemající naději v Ježíši. Spojili jsme se jako jeden lid k modlitbě o pravou zkušenost a neklamné důkazy našeho přijetí u Boha.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy