EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Má výchova

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Má výchova

Zdálo se, že mé zdraví je beznadějně ohroženo. Dva roky jsem nemohla dýchat nosem. Také do školy jsem chodila jen zřídka. Zdálo se mi nemožné studovat a zapamatovat si naučené. Dívku, která zavinila mé neštěstí, ustanovila naše učitelka za mou pomocnici a její povinností bylo pomáhat mi při psaní a jiných úkolech. Zdálo se, že jí to vždy působilo velkou bolest, že mé zranění zavinila, přestože jsem dávala pozor na to, abych jí to nepřipomínala. Byla láskyplná a trpělivá a zdála se velmi vážná a smutná, když viděla mé pokusy o získání školního vzdělání provázené velkými nesnázemi.

Má nervová soustava byla narušena a ruka se mi tak třásla, že jsem jen zvolna pokračovala v psaní a nemohla jsem dojít dále než k opisování prostých předloh jednoduchým rukopisem. Když jsem se snažila soustředit své myšlenky na studium, kmitala se mi písmena na papíře, na čele mi vyvstávaly velké krůpěje potu a zmocňoval se mne pocit mdloby. Měla jsem zlý kašel a mé tělo bylo velmi zeslabené.

Učitelé mi radili, abych zanechala školy a dále nestudovala, dokud se mé zdraví nezlepší. Byl to nejtěžší boj mého mládí - poddat se slabosti a vzdát se naděje na školní vzdělání.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy