EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


2. kapitola - Mé obrácení

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

2. kapitola - Mé obrácení

V březnu roku 1840 přišel do Portlandu William Miller a pořádal přednášky o druhém příchodu Pána Ježíše. Tyto přednášky vzbudily velkou pozornost a "Křesťanský kostel" na Gascově ulici, kde se přednášky konaly, byl ve dne i večer plný posluchačů. Ve shromáždění se neprojevovalo mocné vzrušení, ale hluboká vážnost naplňovala srdce posluchačů. Velký zájem byl nejen ve městě, ale i z venkova přicházelo denně mnoho lidí a přinášeli si s sebou jídlo. Zůstávali zde od rána až do ukončení večerního shromáždění.

Se svými přáteli jsem šla na tyto shromáždění. Pan Miller předkládal prorocký řetěz s přesností, která přesvědčila srdce jeho posluchačů. Mluvil o prorockých obdobích a předkládal mnoho důkazů, aby posílil své stanovisko. Jeho vážné a mocné prosby a napomenutí těm, kteří nebyli dosud připraveni, udržovaly zástupy jako spoutané.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy