EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Doby zkoušky a odporu

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Doby zkoušky a odporu

Když můj muž onemocněl, na jeho místo byli zvoleni jiní muži. Začali s dobrým úmyslem, nenaučili se však sebezapírání. Kdyby cítili potřebu denně vážně zápasit s Bohem, cele se odevzdat dílu, nespoléhat sami na sebe, ale na moudrost Boží, bylo by jim ukázáno, že své činy dokázali v Bohu. Kdyby uposlechli daných napomenutí a rad, kdy jednali proti Duchu Božímu, byli by ochráněni před hříchem.

Člověk, který je upřímný před Bohem, bude jednat s bližními čestně, ať mu to prospěje nebo ne. Vnější skutky jsou věrným odrazem vnitřních zásad. Mnozí, které Bůh povolal ke své práci, byli zkoušeni a vyzkoušeni a jiné zkouší nyní.

Když nás Bůh zkoušel a vyzkoušel v ohnivé peci soužení, pozvedl opět mého muže a dal mu větší jasnost ducha a sílu rozumu k plnění plánů, než jakou měl před svým utrpením. Když můj muž cítil svou vlastní slabost a šel kupředu s bázní Boží, byl mu Bůh silou. Byl rozhodný v mluvení a konání a tím urychloval reformy, které by byly jinak potlačeny. Dával bohatě s obavou, aby se mu prostředky nestaly léčkou.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy