EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


18. kapitola - Začátek nakladatelského díla

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

18. kapitola - Začátek nakladatelského díla

Na shromáždění konaném v Dorchesteru, Mass., v listopadu 1848 mi bylo dáno vidění o zvěstování poselství o zapečetění a o povinnosti spočívající na našich bratrech uveřejnit tiskem světlo zářící na naši cestu.

Když vidění pominulo, řekla jsem svému muži: "Mám pro tebe poselství. Musíš začít tisknout malý časopis a rozesílat ho lidem. Nejdříve jen malý, když ho však lidé přečtou, pošlou ti prostředky k tisku a budeš mít hned od počátku úspěch. Bylo mi ukázáno, že se z toho malého počátku budou rozlévat proudy světla, které zasáhnou celý svět."

Když jsme byli v létě 1849 v Connecticut, byl můj muž pevně přesvědčen, že pro něho přišla doba k sepsání a uveřejnění přítomné pravdy. Byl velmi povzbuzen a dostalo se mu velkého požehnání, když se k tomu rozhodl. Potom však opět upadl do pochybností a rozpaků, protože neměl peníze. Byli tu někteří, kteří měli prostředky, ti si je však raději nechali. Zmalomyslněn se vzdal této myšlenky a rozhodl se poohlédnout se po lánu louky, kterou by pokosil.

Když odešel z domu, dolehlo na mne břímě a já jsem omdlela. Když se však za mne pomodlili, cítila jsem požehnání a byla jsem vytržena u vidění. Viděla jsem, že Pán požehnal mému muži a posilnil ho pro práci na poli před rokem a že správně použil peněz tehdy vydělaných a že obdrží v tomto životě stonásobek a v království Božím bohatou odměnu, že mu však nyní Pán nedal sílu, aby pracoval na poli, protože měl pro něho práci a že kdyby se přece jen odvážil na pole jít, byl by skolen nemocí. Musí psát, psát, psát a s vírou jít vpřed. Začal ihned psát a když přišel k obtížnému místu, modlili jsme se spolu k Bohu o porozumění pravého významu Božího slova.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy