EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


52. kapitola - Jižními státy na konferenci roku 1901

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

52. kapitola - Jižními státy na konferenci roku 1901

„Naše misijní dílo se musí ještě více rozšířit,“ psala sestra Whiteová krátce před svým návratem do Ameriky v roce 1900. „Před druhým příchodem našeho Pána Ježíše Krista musí být vykonáno mnohem rozhodnější dílo, než bylo dosud vykonáno. Lid Boží nemá ve své práci ustat, dokud neobsáhne svět.

Ať zazní poselství evangelia našimi sbory a povolá je k činnosti. Ať zesílí víra členů a ať obdrží horlivost od svého neviditelného nebeského spojence, ze znalosti jeho nevyčerpatelných pramenů pomoci, z velikosti díla, na němž pracují s mocí svého Vůdce. Ti, kteří se staví pod Boží dohled, aby jim byli řízeni a vedeni, poznají užitečný vývoj událostí, jež dopouští. V duchu Toho, který dal svůj život za život světa, již nebudou v klidu neschopně stát a poukazovat na to, co nemohou učinit. Oblečeni nebeským pancířem vytáhnou do boje, ochotni pro Boha něco vykonat a odvážit se s vědomím, že jeho všemohoucnost je opatří vším potřebným.“ (6T 14)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy