EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


51. kapitola - Avondalská škola

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

51. kapitola - Avondalská škola

V posledních dnech australského táborového shromáždění se věnovalo mnoho času studiu výchovných otázek. Vedoucí komise australské biblické školy jakož i výbor pro nalezení místa pro novou školu, podaly své zprávy. Všeobecně se mělo za to, že ta tři krátká období, která proběhla v pronajatých budovách, měla velkou cenu a mělo se na ně dívat jako na určitý úspěch. Zároveň se zjistilo, že kdyby se mělo takto pokračovat a škola by byla v pronajatých budovách, výdaje žáků by byly příliš vysoké na to, aby navštěvování školy bylo umožněno všem zájemcům. Dále bylo zřejmé, že menší návštěvnost by byla velkým zatížením. Jak by mohla tato škola dostat takový základ, aby bylo umožněno studium většímu počtu žáků za snesitelných podmínek?

Sestra Whiteová mluvila často o výchovném díle a připomínala, co jí bylo čas od času ukázáno o podstatě počínajícího díla a o místě, které by mělo být vybráno pro vzdělání křesťanských pracovníků. Mluvila také o užitku, který by plynul ze sloučení studia s prací podle požadavků při získávání všestranné výchovy.

Krátce po tomto táborovém shromáždění uveřejnila obsáhlé vysvětlení o tom, jak by bylo nevhodné, aby škola byla ve velkoměstě. Vyložila také způsob výchovy a náčrt plánované školy. Hlavní rysy těchto rad jsou zahrnuty v následujícím:

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy