EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


27. kapitola - Boje a vítězství

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

27. kapitola - Boje a vítězství

Byla jsem úplně přesvědčena, že se můj muž z nemoci nezotaví, dokud zůstane v nečinnosti a že pro mě již nastala doba, abych vyšla a zvěstovala lidu své svědectví. Rozhodla jsem se podniknout cestu do severního Michiganu se svým mužem v jeho velmi oslabeném stavu ve dnech největší zimy. Bylo zapotřebí nemalého stupně mravní odvahy a víry v Boha, abych došla k rozhodnutí a odvážila se toho. Věděla jsem však, že mám vykonat dílo a zdálo se mi, že satan je rozhodnut zdržet mě od něho. Zůstat déle vzdálena od své práce se mi zdálo horší než smrt. Když vyjdeme, můžeme nanejvýš zahynout. Odjeli jsme tedy 19. prosince 1866 z Battle Creek za sněhové bouře do Wright, Mich.

Můj muž snesl cestu 90 mil dlouhou mnohém lépe, než jsem očekávala a vypadal právě tak dobře jako při odjezdu z Battle Creek, když jsme přijeli do domu bratra Roota. Byli jsme touto rodinou přátelsky přijati a tak něžně opatrováni, jak jen mohou křesťanští rodiče pečovat o nemocné děti.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy