EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


1. kapitola - Mé dětství

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

1. kapitola - Mé dětství

Narodila jsem se 26. listopadu 1827 v Gorham Maine. Mí rodiče, Robert a Eunika Harmonovi byli mnoho let obyvateli tohoto státu. Již ve svém mládí byli vážnými a Bohu posvěcenými členy episkopální metodistické církve. V této církvi zaujímali přední postavení a působili jak pro obrácení hříšníků, tak i při budování díla Božího po dobu 40 let. V této době se radovali, že se všech jejich osm dětí obrátilo a shromáždilo v Kristově stádu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy