EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Předmluva

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Předmluva

Příběh o křesťanské zkušenosti a práci sestry Ellen G. Whiteové byl uveřejněn poprvé v roce 1860 v malém anglickém dílku nazvaném "Moje křesťanská zkušenost, moje vidění a práce ve spojení se vznikem a pokrokem trojandělského poselství." Tento příběh jejího života a práce až do roku 1860 rozšířila a byl znovu vydán v roce 1880 jako součást většího anglického díla nazvaného "Životopis Jamese Whitea a Ellen Whiteové." Toto dílo i její dřívější vlastní životopis nejsou již dlouho v tisku.Tento svazek obsahuje její vlastní řečí podaný krátký příběh jejího dětství, obrácení a její časné křesťanské zkušenosti spojené s velkým adventním hnutím v letech 1840-1844. Živě podává zprávu o radostech a utrpeních jejího působení v mládí a následujících letech. Ukazuje zkoušky, boje a úspěchy, které provázely práci několika málo upřímných duší, z jejichž úsilí vznikly sbory, které se později spojily ve společenství adventistů sedmého dne. Na své rozsáhlejší cesty a práce konané společně se svým mužem, bratrem Jamesem Whitem, od svého sňatku v roce 1846 do jeho smrti 1881, ukazuje jen krátce.Od kapitoly 42. pokračuje v jejím životopise C. C. Crisler, který jej dokončil za spolupráce jejího syna W. C. White a D. E. Robinsona.V závěrečných kapitolách se dotýká jen krátce zážitků z jejich cest a prací, aby ponechal více místa některým jejím inspirovaným a poučným výrokům o vývoji křesťanského života a o povinnosti uložené každému následovníku Kristovu, stát se pravým učedníkem Toho, který dal svůj život za vykoupení světa. Poslední stránky podávají zprávu o její poslední nemoci a o pohřebních slavnostech.O sestře Whiteové je možné říci: vykonala vše, co mohla. Její život byl životem plným zářného příkladu pro ty, kdož zachraňují duše.

Vydavatel

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy