EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


XIV. Získání fyzické zdatnosti - 61. Kouzlo domova začíná v kuchyni

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

XIV. Získání fyzické zdatnosti - 61. Kouzlo domova začíná v kuchyni

Poznámka: Kniha Rady o výživě a pokrmech (Counsels on Diet and Foods) přináší podrobné rady k celé otázce výživy.

Silné volání po kouzlu domova. - Nemůže být žádné jiné důležitější zaměstnání než práce v domácnosti. Dobře vařit, podávat přitažlivě zdravý pokrm na stůl, to vše vyžaduje inteligenci a zkušenosti toho, kdo pro nás připravuje potravu. Jídlo přichází do žaludku - postupně se přestavuje, krví vyživuje organismus - která má nejpřednější místo v jeho oživování. - 3T 158

Pro každého mladého člověka je však podstatné seznámení s každodenními povinnostmi. Bude-li třeba, u dívky se nemusí požadovat znalost francouzštiny, algebry, nebo hry na piano; ale je nezbytné, aby uměla upéct dobrý chléb, ušít si elegantní šaty a mohla s lehkostí vykonávat povinnosti týkající se vedení domácnosti.

Pro zdraví a štěstí celé rodiny není nic důležitějšího než šikovnost a nápaditost při přípravě jídla. Špatně připravenými a nezdravými pokrmy se může brzdit nebo způsobit škoda v prospěšnosti dospělého a rozvoji dítěte. Pokrmy, které jsou přizpůsobené potřebám těla a současně vkusně upravené a chutné, mohou podstatně přispět k dobrému, jinak dosáhnou opaku. A tak životní pohoda je mnohdy vázána na to, s jakou svědomitostí plníme běžné povinnosti. - Ed 216

Znalost kuchařského umění je základním předpokladem. - Znalost kuchařského umění není zanedbatelná. Toto umění by se mělo mezi ostatními považovat za velmi cenné, protože má velmi úzký vztah k životu. Zasloužilo by si více pozornosti. Má-li mít tělo dobré složení krve, pak také potřebuje dobrou stravu. To hlavní, co lidé potřebují pro zdraví, je lékařská přednášková činnost o správném vaření.

Zdravotní reforma často způsobuje zdravotní deformaci, neboť se připravují jídla, která nemají dobrou chuť. Je třeba poznat zdravé vaření a provést nápravu, aby zdravotní reforma byla úspěšná. Je málo dobrých kuchařek. Mnoho maminek potřebuje chodit do kurzů vaření, aby mohly své rodině připravit dobré a pro oči lákavé jídlo. - CD 263

Snaž se stát mistrem svého oboru. - Naše sestry často nevědí jak vařit. Těm bych ráda řekla, že bych šla k nejlepší kuchařce, jakou je možné najít a zůstala u ni třeba několik týdnů, dokud bych se nestala mistrem svého oboru - tedy umět a být šikovná. Rozhodla bych se k tomu i ve čtyřiceti letech. Vaší povinností je umět vařit a naučit vařit i své dcery. - 2T 370

Studium a praxe. - Je možné připravit zdravou a jednoduchou stravu, ale záleží na šikovnosti, je-li také chutná a výživná. Chce-li se žena naučit vařit, měla by studovat vaření a pak trpělivě převádět poznání do praxe. Lidé mají různé potíže, protože nechtějí podstoupit další námahu. K těmto bych řekla: „Je už na čase, aby probudili svoji spící energii a projevili zájem. Nemyslete na promrhaný čas, ten je věnovaný k získání správných poznatků a zkušeností pro přípravu zdravých a vkusně upravených jídel. Nezáleží na tom, jak dlouho už vaříte, jestli máte povinnost k rodině, ale je povinnosti naučit se to jak se patří. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 49

Základní je pestrost a jednoduchost. - Jídla by se měla střídat. Stejná jídla, připravené stejným způsobem by se neměla objevovat na jídelníčku den za dnem. Je-li strava střídána, jí se s větší chutí a je možnost lepší výživy těla. - MH 300

Naše tělo má své stavební kameny z toho, co jíme. Má-li být tkáň kvalitní, musíme jíst výživnou stravu a musí se připravit tak, aby byla co nejvíce využitelná pro potřeby těla. Je svatou povinností těch, kteří vaří, aby se naučili vařit zdravá jídla na různý způsob, aby byla nejen chutná, ale i zdravá. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 48-49

Také úprava stolu, styl a vzhled se uplatňují při špatném vlivu. Zdravá příprava stravy se stává druhořadou záležitostí. Příprava velkého počtu jídel zabírá čas, peníze a je pracně náročná a nedosáhne se nějakého prospěchu. Může být módní mít půl tuctu chodů jídel, ale tento zvyk škodí zdraví. Tento styl většina lidí zásadně odsuzuje slovem i příkladem… Oč by to bylo v domácnosti lepší pro zdraví, kdyby příprava stolu byla mnohem prostší. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 73

Výsledky špatného vaření. - Při špatném vaření se pomalu ztrácí životní energie tisíců. Z tohoto důvodu jsou mnozí ztracení, dochází k poruše organismu a ke vzniku nemoci. V takto vyvolaných podmínkách není možné rychle rozeznat nebeské věci. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 49

Skromné, špatně uvařené jídlo kazí krev, protože oslabuje orgány, v nichž se tvoří krev. To způsobuje poruchu v organismu, stává se příčinou nemoci, s doprovodnými příznaky nervového podráždění a špatnou náladou. Oběti špatného vaření lze počítat na tisíce a desetitisíce. Na mnohých hrobech by mohl být nápis: „Zemřel ze špatné stravy“, nebo „zemřel, protože měl přemrštěné nároky na žaludek“. - MH 302

Učte své děti vařit. - Nezapomínejte na svoji povinnost a učte své děti vařit. Takovým jednáním jim vštěpujete zásady nutné pro jejich náboženskou výchovu. Dáváte-li dětem fyziologické poznatky a naučíte je vařit jednoduše, aby to uměly, pak stavíte základ pro nejužitečnější odvětví výchovy. Ke zkušenosti patří umět udělat dobrý, malý chleba (váhově lehký). V tom je nadšení z dobrého vaření. A já si kladu otázku, kam se podělo nadšení u těch, kteří se neučí vařit, jsou neinformování a jednají neuváženě. - 2T 537

Poučujte trpělivě a ochotně. - Matky by měly vzít svoje dcery do kuchyně už v mládí a učit je poznávat kuchařské umění. Matka nemůže očekávat, že dcery pochopí umění jak vést domácnost bez výchovy. Měly by je poučovat trpělivě, s láskou, zpříjemnit jim to co nejvíce svým vnitřním klidem a povzbudivými slovy pochvaly. - 1T 684

Udělají-li chybu jednou, dvakrát, třikrát, nekárejte je. Jistě by je to odrazovalo a svádělo říct: „To nemá cenu. To se nemohu naučit“. To není správně zvolený čas pro výtky. Vůle slábne, je třeba pobídnout, dodat sebedůvěru, několik milých a povzbudivých slov, jako třeba: „To nevadí, že se ti to nepodařilo. Ten kdo se učí, ten může chybu udělat. Zkus to ještě jednou a soustřeď se na to, co děláš. Dělej to opatrně a uvidíš, že se ti to podaří“. - 1T 684. 685

Jak může dojít ke zchladnutí zájmu a nadšení. - Mnohé matky nechápou důležitost tohoto oboru poznání. Raději udělají všechno samy, než by si dělaly starosti s vedením svých dětí a snášely jejich chyby i omyly v době učení. A když se jejich dcerám učení nedaří, posílají je pryč se slovy: „Nemá to smysl, neumíš dělat ani jedno ani druhé. Jsem z toho na nic, spíš mě obtěžuješ, než pomáháš“.

Takto jsou zmařeny první jejich snahy, a první nezdar natolik ochladí jejich zájem a nadšení k učení, že nechtějí riskovat další pokus. Raději navrhují, že budou šít, plést, uklízet a budou dělat všechno možné, jen ne vařit. Zde se matka dopustila velké chyby. Měla jí trpělivě vést dále, aby praxí získala zkušenost a odstranila tak nešikovnost a nemotorné pohyby nezkušeného začátečníka. - 1T 685

Příprava mladých dívek je bezpodmínečně nutná pro praktický život. - Mladé dívky by se měly poctivě vést k vaření. Ať je v životě potkají různé okolnosti, pak tyto vědomosti mohou prakticky využít. Je to výchovný obor, který přímo ovlivňuje lidský život a zvláště těch, které máme nejraději. - 1T 683. 684

Vážím si svoji švadlenku, cením si svoji písařku, ale kuchařku stavím na nejpřednější místo mezi pomocníky v rodině, neboť ona umí připravit jídlo, které mi prospívá v životě a vyživuje mozek, kostru i svalstvo. - 2T 370

Mladá děvčata si myslí, že vaření a další práce v domácnosti jsou podřadné a nekvalifikované. Z toho důvodu mnohé dívky po svatbě nemají představu o tom, co je starost o domácnost a ani o povinnostech, které připadají na manželky a matky. - MH 302

Takto stavíte bariéru proti hlouposti a vrtochům. - Když svoje dcery učíte kuchařskému umění, vytváříte kolem nich barieru, která je uchrání před hloupostí a vrtochy, kterých by se mohly jinak dopustit. - 2T 370

Vařit se mohou naučit nejen ženy, ale i muži. - Tak jako ženy, i muži by měli poznat přípravu jednoduchých a zdravých jídel. Jejich zaměstnání je často zavede do situací, kde není možné sehnat zdravé jídlo. Když umějí vařit, pak to mohou dobře využít. - MH 323

Jak mladí muži, tak i ženy by se měli naučit vařit ekonomicky a také jak se obejít bez masité stravy. - CT 313

Studujte ekonomii, vyvarujte se plýtvání. - Při vaření je třeba zvážit otázku: „Jak připravit potravu co nejpřirozenějším a nenákladným způsobem?“ A tady je na místě úvaha, aby se neplýtvalo se zbytky potravy, které zůstaly na stole. Promyslete si, jakým způsobem by se tyto zbytky potravy daly využít. Tato zkušenost, ekonomičnost a jemný cit je bohatstvím. Za teplého počasí připravujte méně jídla. Používejte více suché suroviny. Je mnoho chudých rodin, o nichž lze těžko říct, že mají dostatek jídla. A ti nám mohou dát informaci, proč jsou chudí. Spousta zbytků drobků přišla u nich nazmar. - CD 258

Vážné otázky k zamyšlení - „Protož buď že jíte, neb pijete, aneb cožkoli činíte, všecko k slávě Boží čiňte“. 1K 10, 31 Děláte to i vy, když chystáte jídlo na stůl pro svoji rodinu? Dáváte svým dětem jen takovou potravu, o níž víte, že nejlépe vytváří krev? Je to potrava, která je uchrání i v horečnatém stavu onemocnění? Je to potrava, která jim nejlépe poslouží pro zdraví v životě? Přemýšleli jste o tomto jídle dřív, než jste ho dali před děti? Anebo bez ohledu na jejich budoucnost jste připravily nezdravý, stimulující a dráždivý pokrm? - 2T 359. 360

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy