EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


62. Jídlo pro život

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

62. Jídlo pro život

Bůh položil hranice sklonům a chutím. - Naše přirozené sklony a chutě… byly vymezeny Bohem, a když se staly darem člověka, byly čisté a svaté. Bylo Božím záměrem, aby rozum ovládal chutě a ty aby sloužily našemu štěstí. Jsou-li řízeny a kontrolovány posvěceným rozumem, jsou před Pánem svaté. - Te 12

Předmět Božího zájmu. - Výchova Izraele zahrnovala všechny zvyky jejich života. Všechno, co sledovalo jejich prospěch, bylo předmětem Boží péče a přicházelo z oblasti Božího zákona. Také v obstarávání potravy měl na mysli jejich největší dobro. Na poušti je sytil manou, která byla prostředkem k podpoře tělesných, duchovních a morálních sil… Přestože život v poušti byl pro ně těžký, nebylo jediného zesláblého člověka ve všech kmenech. - Ed 38

Budováno z potravy, kterou jíme. - Z potravy, kterou jíme, se postupně budují naše těla. Stále dochází k odbourávání tělesné tkáně. Každá činnost orgánu má za následek jeho zeslabení, které se nahrazuje z potravy. Každý orgán těla potřebuje být vyživován. Mozek musí dostat svůj díl. Kosti, svaly a nervy požadují své. Je to úžasný proces, kterým se potrava transformuje do krve. Krev pak zase buduje různé části těla. Tento proces stále probíhá a kryje životní potřebu každého nervu, svalu a buňky. - MH 295

Se správnou výživou začněte v dětství. - Je těžké odhadnout, jak je důležité vychovávat už děti ke správným dietním návykům. Malí musí pochopit, že jedí - aby žili, a nežijí proto - aby jedli. Výchova kojence by měla začít v matčině náruči. Dítěti by měla být strava podávána v pravidelných intervalech, zcela určitě častěji, než když je větší. Nemělo by dostávat sladkosti nebo potravu dospělých, která je těžko stravitelná. Svědomitost a stravitelnost v jídle kojenců prospěje zdraví, projeví se u nich zklidnění, mírnost a položí základ návykům, které jim budou v pozdějších letech požehnáním. - MH 383

Odvykání zálibám a chutím. - Když děti vyrůstají z raného dětství, měla by se soustředit pozornost na usměrňování jejich zálib a chutí. Často se jim dovoluje jíst to, co chtějí a kdy chtějí, bez ohledu na jejich zdraví. Snažení a peníze bývají nešetrně utráceny za pamlsky, které škodí a přivádějí mládež na myšlenky, že nejvyšším blahem v životě je to, co jim působí požitek a vyhovuje jejich chutím. Taková výchova vede k přejídání a pak následuje nemoc…

Rodiče by měli usměrňovat chuť svých dětí a neměli by dovolit požívání nezdravých jídel. - MH 384

Duchovní, duševní a fyzické síly jsou ovlivněny stravou. - Matky, které pro radost svých dětí jim plní jejich přání na úkor jejich zdraví a životního štěstí, zasévají semínka zla, která vzejdou a přinesou ovoce. Povolování vlastním zálibám narůstá a s přibývajícím věkem a jak duševní tak i tělesná síla se ztrácí. Matky, které tak jednají, budou s hořkostí sklízet to, co zasely. Jejich děti vyrůstají a nechodí se svým poznáním ani charakterově ke splnění vznešeného a užitečného poslání ve společnosti nebo i doma. Pod vlivem nesprávné stravy trpí duchovní, duševní i fyzické síly. Svědomí se otupuje a vnímavost pro dobro se oslabuje. - CD 230

Výběr nejlepší stravy. - Chceme-li poznat, která strava je nejlepší, musíme studovat původní Boží plán lidské stravy. On, Stvořitel člověka, znal jeho potřeby a určil Adamovi jeho stravu… Obilí, ovoce, jádra ořechů, zeleninu. Ty byly vybrány Stvořitelem za potravu. - MH 295. 296

Připravte stravu jednoduchým a chutným způsobem. - Bůh dal člověku dostatek prostředků pro uspokojení nepřevrácených chutí. Dal mu plody země s bohatým výběrem potravy příjemné chuti a výživnou hodnotu. Náš laskavý nebeský Otec řekl, že takto můžeme jíst bez obav podle své chuti. Ovoce, obilí a zelenina upravené jednoduchým způsobem bez koření a tuku všeho druhu, vařené s mlékem nebo smetanou, tvoří nejzdravější jídla. Dodávají tělu výživu, odolnost a duševní sílu, což se nedosáhne u dráždivé stravy. - CD 92

Chuť není jistým průvodcem. - Měly by se vybírat ty potraviny, které dodávají nejvíce potřebných látek ke stavbě těla. Při této volbě není chuť jistým vodítkem. Chuť může být zkažena nesprávnými návyky při jídle. Často se dožaduje potravy, která narušuje zdraví a působí oslabení na místo posílení… Strádání a nemoci, které jsou všude běžné, jsou většinou způsobeny obecně rozšířeným omylem o stravě. - MH 295. 296

Děti, které nemají ovládanou chuť. - Poněvadž často cestuji, slyším poznámky rodičů, že jejich děti mají velmi mlsnou chuť a dokud jim nedají maso a koláče, nechtějí jíst. Při poledním jídle jsem se dívala na kvalitu jídla, co dostávaly. Byl to pšeničný chléb, plátky šunky posypané černým pepřem, kyselá okurka v nálevu, koláč se zavařeninou. Bledý, až průsvitný zjev dětí svědčil o tom, co jejich žaludek zakouší. Dvě z těchto dětí pozorovaly další rodinu s dětmi, která měla k jídlu sýr. Ztratily chuť na to, co měly před sebou. Jejich matka měla pro ně pochopení a vyprosila pro ně kousek sýra, protože měla strach, že se její milé děti nenajedí. K tomu dodala: „Moje děti mají rády to i ono, a tak jim dopřeju, co chtějí. Co tělo potřebuje, na to mají chuť“.

To by sice mohlo platit, kdyby ovšem chuť nebyla zvrácená. Je přirozená chuť a porušená chuť. Rodiče, kteří nenaučili své děti jíst zdravě a dávali jim dráždivou potravu po celý život, až se jejich chuť narušila a jejich tělo touží po sladké tyčince, po pražené zrnkové kávě, usazeninách v čaji, skořici, hřebíčku a po koření, ti nemohou tvrdit, že chuť si žádá to, co tělo potřebuje. Chuť byla špatně vedena, až se zkazila. Jemná sliznice žaludku byla drážděna, až se zjizvila a ztratila svoji jemnou citlivost. Prostá a zdravá strava se jim zdá nechutná. Zkažený žaludek nechce vykonávat svojí funkci, pokud nebude vyburcován dráždivými látkami. Kdyby tyto děti byly od svého dětství vedeny jíst jen zdravou potravu, připravenou docela jednoduchým způsobem, který by umožnil zachovat co nejvíce přírodních vlastností a vyvarovat se masitých pokrmů, zvířecího tuku, všech druhů koření, pak by jejich chuť nebyla oslabena. V tomto přirozeném stavu by mohla ukazovat v hlavních rysech, kterou potravu těla potřebuje. - CD 239

Co říci k masitým pokrmům. - Nepředepisujme žádnou přesnou linii, která by se měla dodržovat ve stravování, ale zdůrazňujme, že v zemích, kde je dostatek ovoce, obilí a ořechů, tam není masitá strava správnou potravou pro Boží lid. Byla jsem poučena, že při masité stravě jsou tendence zbrutalizovat povahu, zbavit lidi lásky a náklonnosti, kterou by měli k sobě vzájemně cítit, a dává nižším vášnivým citům kontrolu nad vyššími lidskými sférami. Jestli někdy bylo jezení masa zdravé, tak dnes to neplatí. - 9T 159

Důvody pro vyřazení masitých jídel. - Ti, kteří jedí maso, přijímají obilniny a zeleninu z druhé ruky, protože zvíře z nich přijímá výživu, která podporuje vzrůst. Ten život, který je v obilí a zelenině, přechází na toho, kdo je jí. My ho dostáváme pojídáním masa zvířat. Oč je ale lepší přijímat ho přímo přijímáním potravy, kterou Bůh určil k našemu prospěchu!

Maso nikdy nebylo nejlepší potravou, ale jeho požívání je nyní dvojnásobně problematické, protože rychle stoupá počet onemocnění u zvířat. Ti, kteří jedí masitou stravu, asi neví, co jedí. Kdyby tak mohli vidět ta zvířata živá a poznali kvalitu masa, které jedí, znechuceně by se odvrátili. Lidé stále pojídají maso, které obsahuje tuberkulózní bakterie a rakovinové buňky. Tuberkulóza, rakovina a další smrtelné nemoci se takto přenášejí. - MH 313

Následky nejsou hned viditelné. - Výsledky masité stravy nemusí být hned viditelné, ale to není důkazem, že není škodlivé. Málokteří se dají přesvědčit, že mají otrávenou krev z masa, které jedí a že je také příčinou jejich potíží. Mnozí umírají na nemoci, které jsou způsobeny pojídáním masa, avšak oni ale ani další netuší pravou příčinu. - MH 315

Návrat k původní prospěšné stravě. - Není už na čase, aby se všichni zaměřili na to, že není nutné jíst maso! Jak mohou pokračovat v konzumaci nezdravé potravy ti, kteří se chtějí stát čistými, jemnými, svatými, chtějí vejít ve styk s nebeskými anděly a pojídají to, co má zhoubné následky na duši i na tělo? Jak mohou brát život Božím tvorům a konzumovat maso s rozkoší? Ať se raději vrátí k prospěšné a výborné stravě, která byla dána lidem na počátku. - MH 317

Způsob života těch, kteří očekávají Kristův příchod. - Ti, kteří očekávají příchod Páně, se nakonec vypořádají s pojídáním masa. Maso přestane být součásti jejich potravy. Měli bychom mít na paměti tento cíl a stále se snažit ho dosáhnout. Nedovedu si představit, že bychom žili v souladu se světlem, které nám Bůh dal ve své milosti a při tom jedli maso. - CD 380. 381

Zpět k Božímu plánu. - Stále znovu mi bylo ukazováno, že Bůh přivádí svůj lid ke svému původnímu plánu, to jest neživit se masem mrtvých zvířat. Vede nás k tomu, abychom učili lidi lepší cestě… Pokud se obejdeme bez masa, pak v tom usměrníme i svojí chuť a dáme přednost ovoci a obilninám, bude to brzy takové, jak si Bůh přál na počátku. Jeho lid nebude jíst maso. - CD 82

Instrukce týkající se změny stravy. - Pokud si někdo myslí, že síla svalů závisí na požívání živočišné potravy, tak se mýlí. Bez masa se dosáhne mnohem větší tělesné síly a také tělo dostane lepší potřebnou energii. Obiloviny a ovoce, ořechy a zelenina obsahují všechny živiny potřebné ke tvorbě dobré krve. Tyto základní složky se při masité potravě nedodávají v potřebném množství. Kdyby požívání masa bylo tak nepostradatelné pro zdraví a sílu, bylo by se již od samého počátku stalo součástí stravy určené pro člověka.

Když se skončí s požíváním masa, pocítí se často slabost, nedostatek síly. Mnozí to považují za důkaz, že masitá strava je nutná. Ale stává se tak proto, že potrava tohoto druhu je dráždivá a když chybí, tak se krev aktivuje a nervy se dráždí. Mnozí dospívají k poznání, že to není tak jednoduché přestat jíst maso stejně jako alkoholici se vzdávají svého pití, ale tato změna bude pro ně lepší.

Pokud se někdo vzdá masité potravy, pak by její místo mělo zaujmout ovoce, zelenina, ořechy a obiloviny. Je to obzvlášť nutné v těch případech, kdy se jedná o slabé jedince, nebo těžce pracující. - MH 316

Pomohou dobře připravené náhrady. - Zvláště tam, kde maso nebylo hlavní části jídla, je dobré vaření základním požadavkem. Musí se připravit něco za maso a tato náhrada musí být připravena dobře, aby nevznikla chuť na maso. - Letter 60a , 1896

Poznala jsem se rodinou, která změnila masitou stravu za jídlo, které je vyčerpávalo. Jejich potrava je tak chutně připravená, že žaludek ji nechtěl ani přijmout, jak se mu protivila. Tyto rodiny mi pak řekly, že s touto zdravotní reformou se neztotožňují, protože jim ubývá tělesných sil. Zde je jeden z důvodů, proč někteří neuspěli ve snaze zjednodušit si stravu. Mají jí založenou na bídné stravě. Jídlo si připravují bez nadšení a stále stejně.

Při jakémkoliv jídle by nemělo být mnoho druhů, ale všechna jídla by se neměla skládat ze stejných druhů potravin a bez obměnění. Strava má být připravena jednoduše, vkusně a měla by vzbuzovat chuť. - 2T 63

Přecházení nepřirozené chutě. - Osoby, které si zvykly na bohatou, vysoce dráždivou potravu, mají nepřirozenou chuť a nemohou si najednou pochutnat na stravě, která je prostá a jednoduchá. Vyžádá si to nějaký čas, než se chuť stane přirozenou, než se žaludek zotaví z poškozování, které snášel. Ale ti, kteří zůstávají u zdravé stravy, po čase poznají, že je chutná. Ocení se její lahodná chuť a zdravá strava bude konzumovaná s větší radostí než nezdravé sladkosti. Také žaludek může s lehkostí plnit své úkoly v prostředí zdravotně výhodném, když není přetěžován. - MH 298. 299

Zdravé jídlo není obětí. - Dětem by se mělo dát ponaučení, aby ovládaly svoji chuť a jedly to, co je zdravé. Jasně by se jim mělo říct, že se jim to odpírá jen proto, že by jim to poškodilo zdraví. Vzdávají se škodlivých věcí pro něco lepšího. Stůl by se měl upravit tak, aby byl atraktivní a přitahoval, protože jsou a něm samé dobroty, které Bůh tak štědře poskytnul. - MH 385

Zvažuj roční období, podnebí a zaměstnání. - Ne všechna jídla, která jsou sama o sobě zdravá, jsou za všech okolností vhodná pro naši potřebu. Je třeba věnovat pozornost výběru potravin. Naše strava by měla odpovídat roční době; podnebí, v němž žijeme a také zaměstnání, jakému se věnujeme. Některá jídla vhodná v určitém ročním období nebo klimatu se nehodí v jiném. Je také třeba zvážit vhodnost jídel u určitých povolání. Potrava vhodná pro lidi vykonávající těžkou manuální práci se nehodí pro ty, kteří mají sedavé zaměstnání nebo se věnují intensivní duševní činnosti. Bůh nám dal víc než postačující různorodost zdravé potravy a každý člověk by si z ní měl vybrat to, co nejlépe vyhovuje jeho potřebám po vlastních zkušenostech a zralé úvaze. - MH 296. 297

Příprava jídla s důvtipem. - Bylo by nesprávné, abychom jedli jen proto, že uspokojíme svoji chuť, ale neměla by se projevit ani netečnost ke kvalitě potravy a ke způsobu její přípravy. Pokud si na jídle nepochutnáme, pak ani tělu nebude dodána správná výživa. Potrava se má pečlivě vybírat a připravovat s důvtipem a odborně. - MH 300

Můžeme si cokoliv vzít. - Ve většině rodin se dělají velké přípravy pro očekávanou návštěvu. Na stůl se připraví velký výběr jídel. Tato potrava láka ty, kteří nejsou zvyklí na takovou různost bohaté potravy…

Mám zkušenosti s takovou honbou příprav kvůli návštěvě. V jejich vlastních rodinách berou na vědomí cosi nenormálního, jídla jsou vybírána podle toho, co se hodí manželce nebo matce. Na radost manžela nebo dětí nikdo nebere zřetel. Ačkoliv se dělá taková paráda pro hosty, nedělá se nic, co by bylo „jen pro nás“. Stůl se přisune, na něj se dají studená jídla a často není ani náznaku k pozvání. Říkají: „To je jen pro nás, můžeme si vzít, co chceme“. - MS 1, 1876

Doba jídla má být příjemnou společenskou příležitostí. - Doba jídla by měla být dobou pro společenský styk a osvěžení. Vše, co by mělo zatěžovat nebo provokovat, se nepřipouští. Měla by se udržovat důvěra, vlídnost a vděčnost dárci za vše dobré, rozhovor by měl být radostný, měl by příjemně povznášet ducha a nenudit. - Ed 206

Stůl není místem, kde by se měla v dětech pěstovat vzpurnost nad neodůvodněným způsobem jednání rodičů. Celá rodina by měla být veselá a naplněná vděčností a mít na paměti, že ti kteří milují a poslouchají Boha, se účastní na svatební hostině Beránkově v království Božím a sám Ježíš bude obsluhovat. - Letter 19, 1892

Pravidelnost v jídle. - Nepravidelnost v jídle ničí zdravou sílu zažívacích orgánů v neprospěch zdraví a veselé mysli. - MH 384

V žádném případě se nemá jíst nepravidelně. Pokud je oběd podáván o jednu či dvě hodiny dříve než obvykle, žaludek není na novou zátěž připraven, dosud se nezbavil předchozího jídla a nemá vitalitu k další práci. Dochází tak k přetěžování organismu.

Ale také neodkládejme jídlo o jednu až dvě hodiny kvůli okolnostem abychom mohli dokončit určitou práci. V té době, kdy žaludek je zvyklý dostávat potravu, se sám přihlásí. Když tento čas je přesunut na pozdější dobu, dochází k poklesu vitality, až je tento úbytek tak nízký, že ztrácíme úplně chuť. Když je pak potrava přijata, žaludek není schopen jí zpracovat. Potrava se nemůže proměnit v dobrou krev. Kdyby se jedlo pravidelně a nechutnalo se nic mezi jídlem, byl by organismus připraven pro pravidelné jídlo, pochutnali bychom si na něm a snaha by se vyplnila. - CD 179

Učte děti, kdy, jak a co jíst. - Děti jsou obyčejně nepoučené o důležitosti vztahu jak, kdy a co se má jíst. Je jim dovoleno, aby si dopřály to, na co mají chuť, jedly, kdy chtějí a braly si ovoce. „Když oči by jedly“. A tak neustále pojídají koláče, sušenky, chleba s máslem, sladkosti a stávají se z nich gurmáni a dyspeptičtí. Trávící orgány se oslabí, asi jako mlýn, který se nechá stále v chodu, vitální kapacita mozku se snižuje na úkor výpomoci přetíženého žaludku a tak se oslabují i duševní síly. Nepřirozená stimulace a únava vitálních sil způsobuje nervozitu, netrpělivost, paličatost, nedůtklivost. Těžko je lze nechat bez dohledu rodičů. V mnoha případech se zdá, že morální síly se otupují a je těžké vyvolat v nich pocit studu a hříšnosti. Snadno sklouznou k vytáčkám, podvodnému jednání a často i otevřené lži.

Rodiče naříkají, že jejich děti jsou takoví, ale neuvědomují si, že vše zavinili sami vlastním jednáním a špatným vedením. Ušlo jim, že je nutné omezovat chuť a vášnivou zlost svých dětí a vše v nich narůstalo s přibývajícími léty. Matky vlastníma rukama chystaly a dávaly jídlo svým dětem, které mělo tendenci je tělesně a duševně poškozovat. - Pacific Health Journal, May, 1890

Nikdy nejezte mezi jídly. - Pozor na žaludek. Nesmí být stále zatěžován. Přestaňte ho zneužívat a přetěžovat ho a dopřejte mu klid, pokoj a odpočinek…

Po správném najezení by měl mít žaludek 5 hodin odpočinku. Do příštího jídla by neměl přijít do žaludku ani sebemenší kousek potravy. V té době splní žaludek svůj úkol a je potom schopen přijmout další potravu. - CD 173. 179

Matky se dopouštějí velké chyby, když dovolují svým dětem jíst mezi jídlem. Kladou tím základ pro budoucí poruchy, protože tímto jednáním narušujeme pravidelnost v činnosti žaludku. Podrážděnost může být způsobena nezdravou a ještě nestrávenou potravou. Matka cítí, že nemůže strávit čas zdůvodňováním správnosti svého škodlivého jednání. Neví jak jinak ukonejšit toho, který ztrácí trpělivost a trápí se. Dává tomu malému trpiteli kus koláče nebo nějaký pamlsek, aby ho utišila, tím se však zlo jen zvyšuje…

Matky si často stěžují na křehké zdraví svých dětí a radí se s lékařem. Kdyby jen hledaly souvislosti, tak by poznaly, že všechny potíže jsou zaviněny chybným stravováním. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 61

„Něco malého“ pozdě večer je škodlivý zvyk. - Další škodlivý zvyk je jídlo před spaním. Pravidelná jídla se mohou vzít, ale když se dostaví pocit slabosti, jí se znovu. Pokud si v něm libujeme, špatná jednání se stává zvykem a často se také zafixuje, že je skoro nemožné jít si lehnout a nevzít si něco k jídlu. Výsledkem tohoto pozdního jídla je pokračování zažívacího procesu v době spánku. Ačkoliv žaludek stále pracuje, jeho činnost není dokončena. Spánek je často rušen nepříjemnými sny, dotyčný se ráno probouzí unavený a nemá chuť na snídani. Když uléháme ke spánku, měl by mít žaludek svoji práci ukončenou a odpočívat stejně tak, jako další orgány. Pro osoby se sedavým zaměstnáním jsou tyto pozdní večeře vyloženě škodlivé. U nich pak vzniká porucha a to je často příčinou smrtelné nemoci. - MH 303. 304

Rada matkám - snídaně je důležitá. - Pokud má vaše dítě nervózní povahu, je třeba dbát na jeho stravu. Nesmí se dovolit, aby si vybralo potravu, na kterou má chuť, dokud nedostane potřebnou výživu. Nikdy mu nedovolme, aby odešlo do školy bez snídaně. Neodvažte se dát v těchto věcech volný průchod vašim zálibám. Podřiďte se úplně pod Boží autoritu a On vám pomůže přivést všechny vaše přání do souladu s jeho požadavky. - Letter 69, 1896

Lidé mají ve zvyku vzít si lehkou snídani. Ale to není nejlepší způsob jak působit na žaludek. Při snídani jsou totiž u žaludku vytvořeny nejlepší podmínky pro přijetí většího množství potravy než při druhém nebo třetím denním jídle. Vžitý zvyk mít jenom hubenou snídani a velký oběd je mylný. Snažte se, aby snídaně tvořila nejvydatnější denní jídlo. - CD 173

Určete si množství nejlepší potravy. - Děti a mládež nesmí být ani v nejmenším podvyživená, musí dostávat dostatečné množství zdravé potravy, ale to neznamená, že je vhodné dát před ně koláče a sladké pečivo. Měly by mít dostatek tělesného pohybu a nejlepší stravu, aby byly vytvořeny podmínky pro duševní a morální sílu. Vlastně zdravá strava má být jedním z prostředků k uchování správného trávení. - Letter 19, 1892

Podílejte se na umírněnosti. - Rodiče se často dopouštějí chyby v tom, že dávají svým dětem hodně potravy. Děti se tak stanou dyspeptické. Je důležité u nich omezovat dobrou stravu. Rodiče, dávejte dětem jen takové množství potravy, které mohou jíst. Nedovolte, aby si braly, na kolik mají chuť… Rodiče, pokud nebudete na tomto bodě trvat, pak vaše děti budou mít otupené vnímání. Budou chodit do školy, ale nebudou se moci naučit to, co by mohly, protože ta síla, která by měla jít k podpoře mozkové činnosti, se spotřebuje na odtížení žaludku od potravy, která je navíc. Rodiče musí poznat, že po velkém množství potravy jejich děti jsou spíše slabé než robustní. - MS 155, 1899

Nepřikazují zde děti, ale rodiče. - Učte je, aby si odpíraly chuť, aby cítily vděčnost za obyčejnou a prostou stravu, kterou jim dává Bůh. Nesmíte připustit, aby si samy začaly určovat, co by chtěly jíst, ale vy určíte, co je pro ně nejlepší. Pokud dovolíte, aby vaše děti reptaly a stýskaly si pro dobrou a zdravou stravu, která jim nevyhovuje pro jejich zkaženou chuť, pak je to vás hřích. - Letter 23, 1888

Nepřipusťte, aby dítě získalo dojem, že se musí podrobit a nesmí jednat podle vlastního výběru jen proto, že je vaše dítě. Nesmí se mu dovolit, aby si z jídla vybíralo to, co se mu zdá dobré nebo proto, že to má rádo. Zkušenosti rodičů by měly ovlivňovat život dítěte. - ST 13. 8. 1896

Berte ohled na rozumnou volbu dítěte. - Záleží jen na našem individuálním rozhodnutí, zda svůj život podřídíme duchu nebo tělu. Mladí si musí každý za sebe zvolit normu svého života. Musíme udělat vše možné, aby poznali síly, které na ně budou působit a ovlivňovat jejich povahy a osudy. - Ed 202

Při výchově se musí děti i mládež naučit, že návyky při jídle, pití a oblékání, které se utvářely podle světového standartu, nejsou v souladu se zdravotními a životními zákony a musí být pod kontrolou rozumu a intelektu. Nelze dovolit, aby chuť a síla návyku převažovala nad rozumovými příkazy. Ve snaze zajistit to, musí mít mládež vyšší cíl a motivy, než je tělesný požitek z jídla a pití. - Good Health, July, 1880

Dalekosáhlé účinky zvrácené chuti. - Mnozí nejsou přesvědčeni o nutnosti, že se má jíst a pít k slávě Boží. Ohled na chuť má pak nepříznivý vliv na jejich životní záležitosti a vztahy. Lze to pozorovat v rodině, církvi, ve shromážděních a ve výchově dětí. Je to prokletí jejich života. Zabraňuje jim to v poznání pravdy pro tyto poslední dny. - Christian Temperance and Bible Hygiene 151

Zdravé žití, osobní závazek. - To co jíme a pijeme, má důležitý vztah na naše životy i povahy, křesťané mohou vnést svoje návyky v jídle a pití do shody s přírodními zákony. Musíme pochopit v těchto věcech své závazky k Bohu. Poslušnost zdravotních zákonů by se měla stát předmětem hlubokých studií, protože jejich úmyslná neznalost je hříchem. Každý by měl mít osobní odpovědnost za splnění zákonů zdravého života. - MS 47, 1896

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy