EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Slovo ke čtenáři

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

Slovo ke čtenáři

Rodiče mají zvláštní právo vzít si s sebou děti do bran Božího města a říci: „Snažili jsme se vést svoje děti, aby milovaly Boha, konaly Jeho vůli a oslavily Ho“. Takovým bude brána otevřena dokořán a vstoupí do ní rodiče i s dětmi. Někteří i s dětmi zůstanou stát venku, protože jejich povahy se nepřetvořily a nepodřídily vůli Boží. Ruka je výstražně vztyčena a slyší slova: „Nesplnili jste své povinnosti v rodině. Nedokázali jste to svojí prací a nehodíte se pro nebeský domov. Nemůžete vstoupit“. Brány jsou zavřeny pro ty děti, které se nenaučily plnit Boží vůli a pro ty rodiče, kteří nesplnili povinnost na ně vloženou. - MS 31, 1909.

Slovo Boží a svědectví Jeho ducha byly dostatečným světlem, takže nikdo nemusel být na pochybách o svých povinnostech. Bůh od rodičů požaduje, aby své děti vedli k poznání Boha a k respektování Jeho požadavků. Jejich děti jsou mladšími členy nebeské rodiny, mají získat výchovou krásné sklony a milé povahy, které by mohly vnést svoji zář do nebeských příbytků. Pokud rodiče tuto povinnost zanedbávají a povolují svým dětem konat nesprávně, pak před nimi zavírají bránu města Božího. Je nutné předkládat rodičům tato fakta, aby se vzchopili a pokračovali v tak dlouho zanedbávaném díle. - 5T 325-6.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy