EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Předmluva

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

Předmluva

Rady pro rodiče Adventisty sedmého dne, jak byly doporučeny ve spisech Ellen G. Whiteové.

Předmluva

Když se při svatbě spojí dvě srdce, která žijí v lásce a vytvoří nový domov, mají jeho zakladatelé v prvé řadě zájem na tom, aby děti se staly ozdobou tohoto nového domova a byly správně vychovány. Otázku, kterou si položili ve starozákonní době Manue - Jak máme vychovávat dítě? - si kladou také dnešní rodiče, kteří mají zájem, při pohledu do tváře vzácnému a přitom bezmocnému daru, který byl svěřen do jejich péče.

Důležitost rad pro výchovu dítěte pochopíme nejlépe, když si povšimneme, jakou důležitost jim přikládá slovo Boží a jak často a detailně se jich dovolává Duch v prorockých spisech. V několika jejich knihách, ale zvláště pak v článcích o praktickém křesťanském životě, které se objevily každý týden v různých církevních časopisech, dala sestra Whiteová rodičům spoustu rad. K tomu navíc adresovala různým rodinám stovky osobních svědectví, v nichž se zvláště zajímala o problémy, které oni museli řešit. V těchto článcích a osobních svědectvích popsala zásady, kterými by se měli rodiče řídit a způsob postupu jaký měli dodržovat, než dostala vidění.

V pozdějších letech vyslovila sestra Whiteová přání, napsat knihu pro křesťanské rodiče, kde by byla objasněna „matčina služba a její vliv na děti“. Nedávno vyšel „Adventistický domov“ a tato kniha „Výchova dětí“, takže se splnilo její přání. Jen při pozorném a zbožném pročtení důležitých rad v této knize je možné objevit obrovský a dalekosáhlý vliv na výchovu dítěte, za kterou nesou rodiče před Bohem odpovědnost.

Poněvadž Elen Whiteová byla matkou čtyř chlapců, mohla vysvětlit snadno pochopitelným a vhodným způsobem rady, které jí byly předány. Její zkušenosti v praktické aplikaci zásad, které dávala jiným, vyvolávají v srdcích čtenářů důvěru.

Do knihy „Výchova dětí“ byly vybrány uveřejněné a publikované, ale i nepublikované články E. G. Whiteové. Prameny a citáty jsou vždy uvedeny. Protože obsah tohoto zahrnuje uveřejněné prameny za období 70 let, projevuje se občas i nevyhnutelné ujasnění myšlenek i způsob oslovení a některé statě jsou uvedeny ve svém přirozeném pořadí. Kompilátoři byli ve své práci při vybírání a přípravě různých článků omezeni určitými tématy.

„Výchova dětí“ byla připravena pod vedením výboru spisů E. G. Whiteové, které jsou pro vydávání kompilátů z jejích spisů závazně stanoveny.

Potřeba této knihy je pro nás velmi důležitá. Jedná se o věčný život. Podrobné rady k výchově ocení všichni rodiče, kteří mají zájem o budování charakteru i tělesnou a duševní výchovu. Ať tato kniha, podobně jako „Adventistický domov“, „Poselství k mládeží“ a další knihy od E. G. Whiteové, které obsahují rady rodičům, poslouží otcům a matkám v jejich nejdůležitějším poslání při výchově. To je upřímné přání vydavatelů a Výboru pro spisy E. G. Whiteové.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy