EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


51. Příprava na školu

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

51. Příprava na školu

Prvých osm až deset let. - Dokud nejsou u dítěte položeny dobré základy pro jeho tělesný vývoj, nemá být dlouho drženo v uzavřené místnosti ani nuceno k učení. V prvých osmi až deseti letech dětského života je pole či zahrada nejlepší učebnou, matka nejlepším učitelem a příroda nejlepší učebnicí. Ale i tehdy, kdy dítě dosáhne věku k návštěvě školy, je třeba přikládat jeho zdraví větší důležitost než vědomostem z knih. Má mít vytvořeny podmínky jak pro tělesný, tak i duševní růst. - Ed 208

Bývá zvykem posílat do školy ještě malé děti. Požaduje se od nich, aby se učily z knih věci, které je namáhají… Tento postup není moudrý. Nervózní dítě nemá být přetěžováno v žádném směru. - FE 416

Program pro dítě v předškolním věku. - Během prvých šesti nebo sedmi let se má převážně věnovat pozornost tělesnému vývoji než intelektuálnímu. Pokud po tomto období je tělesná konstituce dobrá, pak je možné přistoupit k dalšímu oboustrannému rozvoji. Toto prvé období trvá 6-7 let. V něm má být dítě ponecháno, aby jako jehňátko chodilo kolem domu, po zahradě, duševně se přizpůsobovalo, hopsalo a poskakovalo bez povinností a starostí.

Rodiče a zvláště matky, mají být jedinými učiteli těchto dětí. Nemají je učit z knížek. Děti bývají velmi zvídavé k věcem ve spojení s přírodou. Ptají se na věci, které vidí, co slyší a rodiče by měli využít této příležitosti k poučení a trpělivě odpovídat na tato malá přání. Mohou tímto způsobem získat výhodu nad nepřítelem a obohatit myšlení svých dětí zasetím semínek dobra do jejich srdcí a nenechat místo k zakořenění zla. Matčino láskyplné poučování v tomto věku je potřebné k formování charakteru dítěte. - Pacific Health Journal, September, 1897

Naučení pro přechodné období. Matka má být učitelem a domov školou, kde dítě dostává svá první poučení a ta by měla být pro dítě navykáním na soustavnou práci. Maminky, nechávejte své malé, ať si mohou hrát venku, naslouchat zpěvu ptáčků a učit se Boží lásce, jak je vystižena v kráse Jeho stvořitelského díla. Učte je prostě z knihy přírody a o věcech kolem sebe. Až se jejich myšlení rozvine, pak je možné přidat naučení z knih, která už zůstanou pevně zafixována v paměti. Ale učte je také být prospěšnými, hlavně v nejranějším věku. Ať jejich myšlení si přivyká na to, že jsou nejen členy domácnosti, ale že mají mít také zájem pomáhat svým dílem při plnění domácích povinností a mají se snažit podle svých schopností vykonávat nutné domácí práce. - FE 416, 417

Nemusí to být namáhavý proces. - Takové návyky mají pro dítě nesmírnou cenu a nemusí být ani namáhavé. Je možné to zařídit tak, že dítě bude s radostí poznávat, co je štěstí. Učení matky s dítětem by mělo být zábavné a mělo by vést ke konání malých služeb lásky a drobným domácím povinnostem. V tom je matčin úkol, trpělivě poučovat děti, krůček za krůčkem, jedna životní zkušenost za druhou, nenásilně a po malých kapkách. Při tomto snažení dosáhne matka nesmírný cvik při výchově. - Letter 55, 1902

Morální ohrožení od školních kamarádů. - Neposílejte své maličké hodně brzy do školy. Matky by měly zvažovat, jakou ochranu poskytnou dětskému rozumku v péči někoho jiného. - Christian Temperance end Bible Hygiene, p. 67

Mnohé matky si myslí, že nemají čas se s dětmi učit, a aby se jich zbavily k vůli rámusu a starostem, tak je posílají do školy…

Jsou nejen ohroženy tělesně a duševně, ale trpí také škodu z morálního hlediska. Dostávají příležitost styku s dětmi, jejichž způsob projevu je nekultivovaný. Byly vrženy do sprosté a hrubé společnosti, kde se lže, nadává, krade, podvádí a která má radost z toho, že mohla tyto nemorální vlastnosti přenést na tyto mladé. Pokud je mládež ponechána sama sobě, učí se zlému mnohem snadněji než dobrému. Špatné návyky plně vyhovují přirozené náklonnosti srdce a ty věci, které vidí a slyší v dětství a mládí, se hluboce vtisknou do jejich paměti. Špatné semínko, které bylo zaseto v jejich srdcích, zakoření, časem vyrostou ostré trny a ty budou zraňovat srdce rodičů. - A Solemn Appeal p. 130-132

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy