EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


3. Kdy začít s výchovou dítěte

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

3. Kdy začít s výchovou dítěte

Výchova začíná už u kojence. - Slovo výchova znamená víc než jen předmět, který studujeme na vyšší škole. Výchova začíná už u kojence v matčině náruči. Matka nejen formuje, ale i dotváří charakter svého dítěte, a tím je vychovává. - Good Health, June, 1880

Rodiče posílají své děti do škol a při tom si myslí, že tím je už vychovávají. Ale výchovu je třeba uskutečnit mnohem širším rozsahu. Je v ní zahrnutý celý proces, kterým dítě prochází od kojenecké doby po dětství a pak přes mládí do dospělosti. Jakmile je dítě schopné utvořit myšlenku, má se začít s jeho výchovou. - RH 27. 6. 1899

Začněte, když je jeho vnímání nejcitlivější. - Snaha dítě vést a vychovávat má začít v raném dětství. Tehdy je jeho mysl nejvnímavější a získané poznatky si zapamatuje. - Letter 1, 1877

Již doma mají být děti vedeny, prakticky od kolébky až do dospělosti. Pokud jsou školy dobře vedeny, učitelé dávají dětem další poznání. Matka však zůstává hlavním učitelem v rodině a má je naučit nejcennější poznatky ze svého života. - Pacific Health Journal, May, 1890

Je povinností rodičů, aby hovořili pravdu… Každý den by měli rodiče přijímat v Kristově škole poznání od Toho, který je miluje. A pak se bude příběh o neskonalé Boží lásce opakovat v rodinné škole k malému stádečku. A tak než se plně rozvine jejich poznání, dostanou děti správné zásahy od svých rodičů. - MS 84, 1897

Výchovu dětí by měli všichni poctivě studovat. - Výchova dětí by měla být pro nás povinností, protože jejich spása záleží ponejvíce na tom, jak jsme je vychovali v dětství. Rodiče a vychovatelé musí sami zachovávat čistotu srdce i v životě, pokud si přejí, aby jejich děti si čistotu uchovaly. Jako rodiče bychom měli sami sebe usměrňovat a teprve potom vést naše děti a připravovat je pro věčnost. - RH 8. 9. 1904

Jak správně začít. - Vaše děti jsou Božím vlastnictvím a jsou draze koupeny. Otcové a matky, dávejte si na tom záležet a vychovávejte je podle křesťanských zásad. - MS 126, 1897

Mládež má být vedena opatrně a rozumně, protože špatné návyky získané v dětství a v mládí si často ponechávají pro svůj další život. Kéž nám pomůže Bůh, abychom poznali, že je opravdu nutné správně začít. - The Gospel Herald 24. 12. 1902

Důležitost výchovy prvého dítěte. - Zvláště prvé dítě bychom měli poctivě vychovávat, protože ono bude pak vychovávat ty ostatní. Děti vyrůstají pod vlivem těch dětí, s nimiž se stýkají. Pokud jsou obklopeny hlučnými a nezvládnutelnými dětmi, pak i ony budou hlučné a nesnesitelné. - MS 64, 1899

Rostlina je vhodný příklad pro výchovu dětí. Postupný vývoj rostliny ze semínka je vhodný příklad pro výchovu dítěte. „Nejprve bylinu, potom klas, potom plné obilí v klasu“ Mk 4, 28. Ježíš, který nám dal toto podobenství, stvořil malé semínko, dal mu schopnost života a určil zákony, které tento růst ovládají. A tato pravda, uvedena v podobenství se stala skutečností v jeho životě. On, který vládl v nebesích, byl Králem slávy, stal se děťátkem v Betlémě a po nějakou dobu představoval bezmocné děťátko v matčině náručí. V dětství mluvil a jednal jako dítě, vážil si svých rodičů, plnil jejich přání a pomáhal jim. Ale od prvého okamžiku, kdy začal chápat, stále vyrůstal v milosti a poznání pravdy. - Ed 106, 107

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy