EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


15. Dejte pozor, jak se zachází s majetkem

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

15. Dejte pozor, jak se zachází s majetkem

Potlačte zhoubné sklony. - Výchova musí být všestranná a jednotná. Každá matka se má o to snažit. Nesmí připustit nic, co by mohlo její úmysl zvrátit. Nesmí dovolit svým dětem, aby pokračovaly ve své neúměrné vůli a doma všechno braly do rukou. Měly by se naučit, že není možné mít v domě stálý nepořádek, i když to dělají jen pro svou zábavu. Matky, naučte své děti už od útlého mládí, že nesmí považovat všechno, co je doma za věci na hraní. Na drobnostech je naučte dodržovat pořádek. Děti nesmí dělat nic, co by přidělávalo starosti, a staly se ničícím živlem, který v dětství a mládí je tolerován, pak zesiluje a rozvíjí se. „Toto smíš“ a „toto nesmíš“, říká Pán. Bez rozčilování ale rozhodně mají rodiče říct dětem ne, a to platí.
Je na místě rozhodně odmítnout, aby děti braly všechno do rukou, osahávaly a špinily všechno a pak to nechaly pohozené na podlaze. Ti, kteří umožňují dítěti takové jednání, mu velice škodí. Dítě nemusí být špatné, ale výchovou se stává problémové a je ničivou silou. - MS 64, 1899

Učte je, aby respektovaly majetek druhých. - Někteří rodiče dovolí svým dětem, aby věci ničily nebo si braly na hraní věci, které jim nepatří. Děti se musí naučit, že tak se nezachází s majetkem druhých. Pro spokojenost a štěstí v rodině musí poznat vlastnická práva. Děti nejsou o nic šťastnější, když je jim dovoleno vzít si, co vidí. Když nejsou vedeny k tomu, aby byly opatrné, vyrostou s nesympatickými povahami stránkami a destruktivními sklony. - ST 25. 9. 1901

Pevné a trvanlivé hračky. - Nedávejte dětem hračky, které se dají snadno rozbít. Když budete jednat tímto způsobem, tak je naučíte věci neničit. Ať mají jen málo hraček a ty by měly být pevné a trvanlivé. Taková rada se sice nezdá jako podstatná, ale je důležitá při výchově dítěte. - CT 123

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy