EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


11. Učit se od malička

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

11. Učit se od malička

S učením třeba začít v útlém věku. - Již od dětství má být vštěpována poslušnost k rodičovské autoritě a pak rozvíjena v mládí. RH 13, 3, 1894

Někteří rodiče si myslí, že své děti mohou nechat jíž vlastní cestou bez zábran a teprve, až budou větší, dostanou z toho rozum. To je však omyl. Učte je poslušnosti již od malička… Vyžadujte poslušnost i ve vaší rodině. - Letter 75, 1898
Již ve svém útlém dětství se musí děti naučit poslouchat své rodiče, respektovat jejich slovo a uznávat jejich autoritu. - RH 16. 7. 1895

Poslušnost před rozvojem rozumového vnímání. - Jedním z prvých úkolů, kterým se dítě potřebuje naučit, je poslušnost. Dříve než doroste a může chápat rozumem, musí se naučit poslouchat. - Ed 287
Matčino poslání začíná již u kojence. Má se snažit potlačit vůli a nálady dítěte a podrobit si jeho sklony. Učte je poslouchat, a až dítě povyroste a bude starší, nepovolujte ve výchově. - ST 26. 2. 1880

Umíněnost se jen zesiluje. - Jen málo rodičů učí své děti od malička poslušnosti. Dítě je obyčejně ponecháno v prvých 2 - 3 letech samo sobě a rodiče nevyžadují výchovu v domnění, že je ještě hodně malé a nemusí se učit poslouchat. Ale celá tato doba se hluboce vryje do této malé osůbky a den ode dne je pro rodiče těžší dítě zvládnout.

Od neútlejšího věku mládí děti chápou, co je jim řečeno jasně, jednoduše, laskavým a rozumným způsobem a mohou být vedeny k poslušnosti… Matka nesmí dovolit, aby dítě nad ní získalo výhodu a to ani v jediném případě. Získá-li si takto autoritu, není třeba sáhnout k tvrdým postihům. Pevná, jistá ruka a laskavost přemohou dítě láskou a dosáhne se účelu. Necháme-li však u dítěte v prvých třech letech volný průběh jeho sobeckosti, vzteku a umíněnosti, pak jen těžko se bude podřizovat tolik prospěšné disciplíně. Dítě se stane zatrpklé, radost mu bude působit jen vlastní cesta a kontrolu rodičů bude považovat za nechutnou. Tyto sklony s ním pak porostou s přibývajícími lety až do dospělosti, kdy egoismus a nedostatek ovládání ho dovedou ke konání zlého. A toto jejich řádění vidíme v naší zemi. Pacific Health Journal, April, 1890
Dětem se nesmí dovolit projevit neúctu k rodičům. Nelze připustit, aby paličatost zůstala nepotrestána. Má-li dítě v budoucnu žít v tělesné a duševní pohodě, pak je třeba už od dětství vyžadovat laskavost, láskyplnou, ale pevnou kázeň. - CT 112

Poslušnost rodičů vede k poslušnosti Boha. - Pokud má mládež a děti rodiče, kteří se modlí, pak mají přednost v tom, že mohou poznat a milovat Boha. Při respektování poslušnosti ke svým rodičům se mohou také naučit respektovat a poslouchat svého nebeského Otce. Pokud kráčejí jako děti světla, budou laskavé, zdvořilé, milující a citlivé ke svým rodičům, které vidí a budou moci lépe poznat jak milovat Boha, kterého nepoznaly. Jsou-li spolehlivými zástupci svých rodičů a jednají podle pravdy a Boží pomoci, pak svými životními zásadami a příkladem uznávají, že jsou Božím vlastnictvím, vzdávají Bohu čest svým spořádaným životem a zbožnou konverzací. - YI 15. 6. 1893

Pouze poslušní se dostanou do nebe. - Rodiče a učitelé, působte na myšlení dětí v tom smyslu, že Pán je v tomto životě podrobuje zkoušce, aby poznal, zda mu projeví lásku a úctu svojí poslušností. Ti, kteří se nechtějí podrobit Kristu zde, neuposlechli by ho ani ve věčném životě. SSW 79

Jestli rodiče a děti budou někdy přijati do nebeských příbytků, pak to bude proto, že na tomto světě se naučili poslouchat přikázání Boží. - MS 60, 1903

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy