EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl 9. - RADY O MNOHÝCH VĚCECH

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl 9. - RADY O MNOHÝCH VĚCECH

Úvod

Z různých důvodů se během let v popředí octly různé zaměřené rad& Ellen Whiteové a vyžadovaly naši pozornosti. Tyto rady se v několika bodech týkají světla o zahradnické práci a končí u bezhříšnosti a spásy. Všechny se stály vhodné pro zařazení do knihy „Vybraných poselství.“ Vyplňují tento oddíl, ale nečiní si nejmenšího nároku na ucelenější uspořádání.

Zatímco většina článků bude zajímat téměř všechny čtenáře a bude jim prospěšná, je třeba upozornit na několik posledních článků, které zahrnuji „Zneuctění průkopníků“ a „Útoky na Ellen Whiteovou a její dílo.“ Kdyby to by rozsah dovolil, byly by se mohly přidat ještě články jiné.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy