EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


36. Sestra Whiteová a modlitba za nemocné

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

36. Sestra Whiteová a modlitba za nemocné

Někteří lidé se ptali: „Uzdravila sestra Whiteová nemocné?“ Odpovídám: „Ne, ne. Sestra Whiteová byla často vyzývána, aby se modlila za nemocné, aby je pomazala olejem ve jménu Pána Ježíše, a aby s nimi žádala o splnění slibu „Modlitba víry uzdraví neduživého.“ Žádná lidská moc nemlže uzdravit nemocného, ale skrze modlitbu víry splnil mocný Hojitel Svůj slib těm, kteří vzývali hříšníka. Nikdo jiný než Kristus - milosrdný lékař těla i duše - to nemůže udělat.

Bylo mi často dopřáno modlit se s nemocným. Měli bychom to dělat mnohem častěji než to děláme. Kdyby se v našich sanatoriích obětovalo více modliteb za uzdravení nemocných, projevila by se mocná síla Hojitele. Mnohem více lidem by se dostalo posilnění a požehnání a mnohem více akutních nemocí by bylo vyléčeno.

Kristova moc zastavit nemoc, byla v minulosti ukázána zvláštním způsobem. Než se nám dostalo požehnání institucí, kde se mohlo nemocným dostat pomocí od bolestí pilným léčením a opravdovou modlitbou ve víře v Boha, s úspěchem jsem zdolávali ty zdánlivě docela beznadějné případy. Dnes Pán trpící povzbuzuje, aby měli víru v Něho. Člověk v nouzi je příležitostí pro Boha (Citován Marek 6,1-5)…

Prostá, vroucí modlitba má doprovázet léčení

Ke všemu našemu léčení, kterého se dostává nemocným, by měla přistoupit prostá, vroucí modlitba za dar uzdravení. My máme ukazovat nemocnému na soucitného Spasitele a Jeho moc odpouštět a uzdravovat. Skrze Jeho milostivou prozřetelnost mohou být uzdraveni. Ukažte trpícím na jejich Přímluvce na nebesích. Řekněte jim, že Kristus uzdraví nemocné, budou-li litovat, že překročili Boží zákony a přestanou-li tak činit. Existuje Spasitel, který se chce projevit v našich sanatoriích, aby spasil ty, kdo se Mu chtějí pokořit. Trpící se mohou modlit s vámi, doznat svůj hřích a obdržet odpuštění.

Je to Kristus, která uzdravuje

Sestra Whiteová nikdy netvrdila, že uzdravila nemocného. To Kristus uzdravil v každém případě, stejně jako to byl On, který za dnů své kazatelské činnosti křísil mrtvé k životu. To Kristus koná každé velké dílo skrze kazatelský úřad svých služebníků. Tomuto Kristus nutno důvěřovat a věřit v něj. Jeho požehnání prostředků užitých na obranu zdraví přinese úspěch. Kristovo milosrdenství samo rádo zasahuje ve prospěch trpícího lidstva. To On prokazuje službu nemocnému podivuhodných činů.

- Letter 158, 1908.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy