EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl 5. - PRINCIPY SPASENÍ

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl 5. - PRINCIPY SPASENÍ

Úvod

Základní prvky spasení podává Ellen G. Whiteová určité podobě téměř v každí své knize i v nesčetných článcích časopisů. Studie Bible a diskuse z Generální konference v Minneapolis 1838 obrátily hlavní pozornost na otázky spasení pouhou vírou v Krista, pravdu, která byla do značné míry opomíjena jak mnohými ukazateli, tak laiky. První kniha „Vybraných poselství“ vykládá z 51 stránkovém oddílu „Kristus, naše spravedlnost“ o tom, s jakým důrazem se o tom v minneapolickém prostředí hovořilo, jak se Ellen Whiteová radovala, když se velká základní pravda ospravedlnění z víry přednostně dostala do popředí této konference, a jak ráda nesla spolu s jinými to požehnané poselství sborům! Tato pravda, která za léta vešla do jejích kázání a spisů, byla však vždy podávána vhodným způsobem. O tom svědčí několik vydání Ellen G. Whiteové „Faith and Works! (Víra a činy), v které jsou rozmluvy a články od r. 1881 do 1902.

Tento oddíl shromažďuje ve třech kapitolách živé pravdy, které se vztahují k víře a činům. První kapitola je věnována typickým výkladům Ellen Whiteové od r. 1850 do 1838 a ukazuje její pevný postoj k vyváženému podání ospravedlnění z víry. Třetí kapitola nám dává poznat její pevná prohlášení, která ukazují, jak se její kazatelskou činností dostává všem jednotné výuky. Jen několik připojených typických výkladů nám má připomnět její práci při podávání této živé pravdy, která je skutečným středem evangelia. Druhá kapitola, povahou historická, podává její rozbor zkušenosti z Generální konference v Minneapolis i její vlastní práci, vztahující se k této zkušenosti několik měsíců po konferenci. Tato kapitola začíná poněkud výkladem, který tvoří pozadí pro její historický přehled.

- Vydavatelé.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy