EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl 4. - VTĚLENÍ

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl 4. - VTĚLENÍ

Úvod

Plán spasení, jehož opravdovým srdcem je vtělení, je nevyčerpatelným tématem, do něhož smíme nově nahlédnout, a které bude prvořadým předmětem studia po nekonečné věky. Ellen Whiteová se po léta znovu a znovu citlivě dotýkala tohoto vznešeného tématu o Bohu a člověku spojených v jedno. Tak tomu je především v Touze věků.

Jistý počet objasňujících výroků vychází v „Instruktoru mládeže.“ Výňatky z tohoto časopisů a z podobných materiálů jiných pramenů už vyšly ve „Vybraných poselstvích“, kniha 1, str. 242-289, v bohoslužebné knize z r. 1965, „That I May Know Him“ (Tak je mohu znát), také v poznámkách E.G.Whiteové v Biblickém komentáři ASD, svazek 5, str. 1126-1131; a sv. 7, str. 443-456; v poslední době ještě v Dodatku B ke knize „Adventisté odpovídají na věroučné otázky“.

Čas od časů se však rovněž objeví další výběr z pramenů, jež nejsou jinde použitelná. Některá z nich byly zde sebrány a vytvořily tento oddíl „Vtělení.“

Když revidujeme tyto krásné, lidský rozum přesahující pravd, napadá nás tento výrok Ellen Whiteové: „Kristovo vtělení bylo vždy tajemstvím a tajemstvím zůstane.“

- Letter 8, 1895 (BC 1129).

Avšak tyto velké pravdy - pokud je dovedeme vírou pochopit - jsou určeny pro nás.

VYDAVATELÉ

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy