EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl 2. - ZÁSADY INSPIRACE

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl 2. - ZÁSADY INSPIRACE

Úvod

Naše důvěra v to, co k nám přichází jako poselství inspirované Bohem, spočívá v naší víře v Boha a Jeho Slovo, stejně jako v přesvědčení o působení Ducha svatého v našich srdcích. Spočívá také na pozorování naplněných a naplňujících se proroctví a na ovoci těchto poselství v našich vlastních životech i životech ostatních lidí. Vliv pokynů na vývoj a práci církve poskytuje dodatečný důkaz jejich nadpřirozeného původu.

Znalost některých podob inspirace a zjevení pomáhá udržovat takovou důvěru. Tyto lze nalézt ve výrazech - často nahodilých - jichž užívají sami pisatelé, jimž se vnuknutí dostalo. Tato slova, udržující naši důvěru v Bibli, se vyskytují stejně i ve spisech E.G.Whiteové. Úvod autorky k dílu „Velký spor věků“ značně přispěl k našemu pochopení její inspirace.

Čas od času byly z pozůstalosti Ellen Whiteové uveřejněny výklady z jejich vyšlých i dosud nepublikovaných spisů, vztahující se k otázce zjevení a inspirace. Tyto často použité výklady jsou nyní společně s materiálem dříve nepublikovaným sebrány v tomto oddíle nazvaným „Zásady inspirace“.

Stejně jako pisatelé Bible, odvolává se i Ellen Whiteová jen příležitostně na svá vidění. Vysvětluje jen krátce, jak k ní přicházelo světlo a jak byla poselství pronášena. Tato příležitostná odvolání, vyskytující se v různých pramenech a obsahující často jen několik řádků, jsou nyní poprve sebrána v tomto svazku.

- VYDAVATELÉ.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy