EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl 10. - SETKÁNÍ S FANATISMEM

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl 10. - SETKÁNÍ S FANATISMEM

Úvod

Církev Boží byla často ohrožována fanatismem a výstřelky různého druhu. Tak tomu byla v dobách reformace a stejně je tomu i ve dnech církve ostatků. Oddíl „Fanatismus a klamné učení“ ve druhé knize „Vybraných poselství“ obsahuje mnoho časových výstrah o problémech tohoto druhu. Avšak dvě věci, nebyly v uvedeném oddílu zvlášť zdůrazněny, a to falešné mluvení cizími jazyky a také posednutí ďáblem a vymítání ďáblů.

V roce 1908 přišli na návštěvu k Ellen Whiteové pan Ralph Machin a jeho žena. Protože jim několikrát radila, stali se tito dva dost známí. Zpráva o rozhovoru a dopisech, obsahujících rady, které jim Ellen Whiteová napsala poté, co ve vidění dostala příkaz o těchto věcech, byla uveřejněna v Review and Herald z 10. A 17.srpna 1972. Větší část zprávy je zde připojena, aby mohla být využita.

- VYDAVATELÉ

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy