EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl 1. - CÍRKEV

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl 1. - CÍRKEV

Úvod

Církev adventistů sedmého dne byla srdci Ellen G. Whiteové vždy velmi blízká. Více než tisíckrát v jejím dlouhém životě se k ní Bůh přiblížil s poselstvími jí povzbuzení, příkazu, informace i výtky a pokárání. Tato mnohá vidění byla dána, aby řídila a chránila jednotlivě i hromadně zbytek členů, zachovávajících Boží sobotu.

„Pán miluje svou církev“, prohlásila, když se na církev útočilo (2SM 68). „Církev Kristova , oslabená a nedokonalá, jak je možno, je jediným předmětem na zemi, na němž spočívá Jeho výsostný pohled“

- psala něžně. - (TM) 15

Ellen Whiteová hluboce milovala církev. Celý svůj život věnovala jejímu prospěchu a konečnému vítězství.

Je tedy nanejvýš vhodné, aby tento svazek „Vybraná poselství“ začínal definicí toho, čím církev je. Definice je vzata z dopisu, který obsahuje radu jednomu kazateli, pracujícímu mimo Severní Ameriku. Po ní následuje napomenutí, volající po jednotě, jako prostředku síly a varující před nezávislým jednáním, které by mohlo jedině oslabit snahy církve obsáhnout a zachránit zmatený svět.

- VYDAVATELÉ.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy