EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


44. Zvláštní světlo o zahradničení

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

44. Zvláštní světlo o zahradničení

Ellen G. Whiteová podávala informace o sázení ovocných stromů

Za našeho pobytu v Austrálii jsme přijali plán,… že vykopeme hluboké jámy a naplníme je hnojem, který vytvoří dobrou půdu. Toto jsme udělali u rajčat, pomerančů, citronů, broskví a hroznů.

Muž, od něhož jsme koupili naše broskvoně, řekl, že by rád věděl jak je budeme sázet. Já jsme ho pak požádala, ať mi dovolí, abych mu ukázala, jak by se pěstovat měly - jak mi to bylo ukázáno v nočním vidění. Přikázala jsem muži, kterého jsem najala, aby do země vykopal hlubokou díru, pak tam dal hodně výkalů, na to a kmeny a znovu hodně výkalů. Pak přišly vrstvy hlíny a hnoje, až byla díra zaplněna. Našemu pěstiteli jsem řekla, že takto jsem sázela do kamenité půdy v Americe a pozvala jsem ho na návštěvu, až toto ovoce bude zralé. Řekl mi: „Vy ode mne nepotřebujete žádný návod, jak sázet stromy.“

Naše úroda byla velmi bohatá. Broskve měly tu nekrásnější barvu a nejlahodnější chuť, jakou jsem kdy poznala. Pěstovali jsme velké žluté Crawfordké a jiné odrůdy, hrozny, meruňky, nektarinky a švestky.

- Letter 350, 1907.

Postřik ovocných stromů

Někteří lidé říkají, že by se nic nemělo zabíjet, ani hmyz. Bůh Svému lidu nesvěřil žádné takové poselství. Příkaz „Nezabiješ"“je možno rozšířit po jakoukoliv mez, ale takový názor neodpovídá zdravému úsudku. Ti, kteří ho zastávají, se neučili u Krista.

Tato země byla prokleta kvůli hříchu a v těchto posledních dnech se rozmnoží hmyz všeho druhu. Tento mor se musí zabíjet, nebo nás bude obtěžovat, sužovat i zabíjet a ničit dílo našich rukou i ovoce naší země. V domech jsou mravenci (termiti), kteří úplně zničí jejich dřevěné části. Ti by se snad neměli zničit? Ovocné stromy se musí postříkat, aby mohl být zničen hmyz, který by ovoce zkazil. Bůh nám svěřil povinnost, kterou máme plnit, a tuto povinnost musíme plnit věrně. Ostatní pak můžeme ponechat na Pánu.

Bůh nepředal nikomu poselství: „Nezabíjej mravence, mouchu či mola. Proti obtížnému a škodlivému hmyzu i plazům se musíme chránit a ničit je, abychom ochránili sebe i svůj majetek před škodou. A i když děláme, co můžeme, abychom tento mor vyhladili, bude se stále množit.

- MS 70, 1901 (v RH 31.8.1961).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy