EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


42. Pronajímání našich sborů jiným církvím

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

42. Pronajímání našich sborů jiným církvím

Minulou sobotu byla pozvána, abych mluvila ve sboru v San Francisku. Bylo to nádherné shromáždění. Budilo dojem, že je ovládá jen jedno naléhavé přání a jeden zájem.

Bylo to poprvé po dlouhé době od zemětřesení a požáru, co jsem opět v San Francisku mluvila. Budova je v mnohem lepším stavu než jsem čekala. Modlitebna je velká a dobře udržována. Pódium a přední část pokrývá pěkný zachovalý a čistý červený bruselský koberec. Kazatelna je pěkně upravena.

Tvůj dědeček a já jsme byli jediní, kteří vypracovávali plány na postavení této budovy. Přidali se k nám i někteří další a všichni jsme pracovali, jak jsme nejlépe dovedli.

Velká okna s barevnými skly přispívají k pěknému vzhledu. Vodní hrob je pěkně upraven. Stěna za kazatelnou se otočí dozadu na závěsech, takže přítomní vidí celou křtitelnici. Nedovedu dost vyjádřit vděčnost za to, že Pán ušetřil tuto velkou modlitebnu při zemětřesení i požáru. Velmi si jí teď vážíme.

Modlitebna se pronajímá presbyteriánům pro nedělní bohoslužby. Toto je pro nás trochu nevýhodné, ale když jejich modlitebna byla zničena, jsou velmi vděční, že mohou užívat naši.

V několika menších místnostech se vydávají léky a jsou tam dobře vybavené ošetřovny. Udělalo se tu hodně požehnané práce pro mnohé, hlavně po požáru.

- Letter 10a, 1906.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy