EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl VIII. VŠEOBECNÉ RADY

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl VIII. VŠEOBECNÉ RADY

Úvod

Prorocké rady jsou vždycky užitečné. V díle sestry Whiteové nalézáme rady a příkazy týkající se téměř každého období života křesťana a jeho zkušenosti. Třebaže většina zde podávaných zásad je uvedena ve Svědectvích a jiných jejich knihách, byly při sestavování nového materiálu již vydaného, ale nyní už rozebraného. Je zde také obsah rukopisů dosud nevydaných, články obsahující rady, které dnes, kdy se objevují nové a obtížné situace, jsou stále víc a víc důležité. Tyto články podstatně přispějí k bohatství rad, které již mají Adventisté sedmého dne v rukou.

Jako příklad předkládáme dříve nevydané výroky o problému hypnózy, na kterou se v některých lékařských kruzích pohlíží příznivě jako na léčebný prostředek. Přesné rady sestry Whiteové, které se týkají užívání hypnózy při léčení nemocných a které ukazují na nebezpečí jakékoliv formy této metody, jsou v této době velmi vítány.

Oddíl končí radami, které vyzývají Adventisty sedmého dne, aby si vážili venkovského prostředí svých domovů. Tyto rady jsou vzaty z jiných pramenů, ne z vydané knihy, ale byly již uvedeny v pojednání “Život na venkově“. Zdůrazňuje se v nich, jak je důležité opatrně postupovat při hledání místa pro dům na venkově, daleko od přelidněných měst. Rady Ellen Whiteové jsou zde uvedeny v původní podobě a platí i dnes.

- Opatrovníci pozůstalosti EGW.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy