EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl IX. KONEC SE BLÍŽÍ

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl IX. KONEC SE BLÍŽÍ

Úvod

Když se připravuje svazek rozmanitých rad uveřejněných desítky let po smrti Ellen Whiteové, dá se očekávat, že některé stránky budou věnovány nadcházející rozhodné době a zkušenosti církve, poněvadž se přibližujeme době druhého Kristova příchodu. Rady zahrnuté do tohoto oddílu byly většinou vybrány z článků sestry Whiteové, jež vycházely v různých našich časopisech a z poznámek uveřejněných v „Lístcích ze zápisníku“.

Toto vzrušující poselství nepředstavují nic vysloveně nového a myšlenky tu vyslovené se často opakují. Avšak lid, který očekává, že se brzy setká se svým Pánem, bude dychtivě číst všechno, co se vztahuje k rozhodující chvíli, která je před námi.

Závěrečná kapitola „Poslední poselství Generální konferenci“ podává dva výklady, které sestra Whiteová připravila pro zasedání Generální konferenci v roce 1913 - poslední zasedání za jejího života. Výňatky z těchto dvou poselství vyšly tiskem jinde. Je jistě vhodné, aby tyto výklady byly v plném znění zahrnuty zde a ukázaly, jakou důvěru měla sestra Whiteová ve vedení církve i v její konečné vítězství.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy