EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl I. - FANATISMUS A BLUDNÁ UČENÍ

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl I. - FANATISMUS A BLUDNÁ UČENÍ

Úvod

Církev adventistů sedmého dne je vedena k tomu, aby v nastávajících konfliktech dbala na proroctví, protože satan neúnavně bojuje proti těm, kteří „ostříhají přikázaní Boží, a mají svědectví Ježíše Krista“. Velký protivník ví, že když se mu podaří svést adventisty sedmého dne, překazí určitě Boží záměry. Jeho útoky jsou zákeřné a jsou takového druhu, že vedou muže a ženy k tomu, aby uvěřili lži.

Je pozoruhodné, že adventní hnutí ve svých počátcích neobsahovalo žádné známky fanatismu a extrémů, a hrozbě fanatismu dokázalo čelit. Jedním z prvních úkolů paní Whiteové bylo bojovat proti této hrozbě zvenčí Slovem Božím. Po celých sedmdesát let své kazatelské služby byla znovu a znovu vyzývána, aby čelila fanatického učení v jakékoliv podobě. Mnohá varování, že fanatismus se bude opakovat, jsou pro církev výstrahou před nebezpečími, které jí hrozí. Rady Božího posla, který se zabýval různými typy fanatismu a emociálního náboženství, jsou nyní pro ochranu Božího lidu velmi důležité.

Napomenutí z tohoto oddílu doplňují varování obsažená v dřívějších knihách E.G.Whiteové. Ke sloučení obou pramenů došlo v roce 1933, aby se mohlo čelit kritické situaci, která vznikla při jedné místní konferenci. Tento materiál byl úspěšně rozšířen a církvi dobře posloužil. Členové výboru pro vydávání díla E.G.Whiteové jsou rádi, že tyto důležité rady mohou nyní předložit v konečné formě.

Oddíl končí různými výklady o falešné moci, která činí zázraky a pak tou myšlenkou, že při dokazování skutečné pravdy mají zázraky jen relativní význam. Tyto rady mají nyní velkou cenu a jejich význam bude vzrůstat, protože se blížíme k posledním dnům na této zemi, kdy se satan bude neustále jedním pokusem za druhým snažit oklamat vyvolené.

- VYDAVATELÉ.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy