EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Slovo ke čtenáři

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Slovo ke čtenáři

Tento svazek i s první knihou „Vybraných poselství“ vyplňuje určitou mezeru, a to tím, že nám poskytuje jisté rady, které vyšly v článcích, různých dokumentech a letácích. Jsou zde uvedeny v tom pořadí, jak za sebou vycházely.

Protože je tato kniha už trvalou součástí běžně používané literatury Ducha prorockého, je zahrnuta do nového „Indexu ke spisům Ellen G. Whiteové“. Vysvětlení o sestavení a účelu „Vybraných poselství“ je podáno ve „Slovu ke čtenáři“ v první knize a proto není nutné, abychom je zde znovu opakovali.

Rady z tohoto svazku budou zvlášť cenné pro adventisty sedmého dne, protože je připraví na to, aby mohli jako ostatky církve odolávat satanovým útokům v podobě fanatismu, falešného učení a mylných i podvratných hnutí. V některých případech jsou rady uváděny ve formě zvláštních instrukci, které patří jednotlivcům, ovšem zabývají se podobnými otázkami, které se určitě vyskytnou před závěrem dějin. Některé z těchto materiálů pomohou odvrátit neštěstí, které hrozí církví jako celku. Jiné všeobecné rady řeší takové otázky, jako např. neuvážené spolčováni pracovníků a rozlišení pravého a falešného uzdravování.

Každý jistě ocení část VII, „Použití léčivých prostředků“. Články, které se v této části nacházejí, byly vybrány z pramenů E.G.Whiteové a poslouží tomu čtenáři, který se zabývá otázkou užívání léků.

Svazek končí cennými dodatky. První z nich je souborem šesti kapitol z článků „Nemoc a její příčiny“, které napsala paní Whiteová a původně byly publikovány v šesti číslech časopisu „Health, or How to Live“.

Ve vydáních po roce 1967 vychází dodatek s dalšími dvěma články: „Důležité faktory při vybírání životního partnera“ a „Společné bratrství lidstva“,o které je velký zájem, protože vychází v mnoha jazycích v zámořských zemích.

Upozorňujeme čtenáře, aby si přečetli úvod ke každé části tohoto nového svazku, zvláště k části VII a Dodatku I.

V první knize „Vybraných poselství“ bylo ve „Slovu ke čtenáři“ zdůrazněno, že jednotlivé části na sebe příliš nenavazují, ale přesto se nacházejí v těchto svazcích, protože se naskytla vhodná příležitost ke jejich vydání.

Ke konci tohoto svazku byla velmi vhodně zařazena část „Konec se blíží“. Obsahuje mnoho zvláštních poselství, která posilují důvěru ve vítězství církve. Mezi nimi jsou i dvě poselství paní Whiteové pro Generální konferenci, která se konala za jejího života.

Upřímně si přejeme, aby tento svazek „Vybraných poselství“ povzbudil adventní rodinu při putování na posledním úseku cesty do Božího města.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy