EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kapitola 5

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Kapitola 5

V této době, kdy lidské pokolení degeneruje, rodí se děti s oslabenou tělesnou soustavou. Rodiče žasnou nad velkou úmrtností malých dětí a mládeže a říkají: „Tak to nebývalo“. Děti byly tehdy zdravější a silnější, i když měly daleko méně péče než dnes. Teď však - přes veškerou péči, které se jim dostává - slábnou, vadnou a umírají. Rodiče přenášejí svými nesprávnými návyky na své děti nemoci a slabomyslnost.

Po narození se dětem začne dařit mnohem hůř vinou lehkomyslné nepozornosti k zákonům jejich života. Správné zacházení by jejich fyzické zdraví velmi zlepšilo. Rodiče však málokdy pečují o své dětí správně a soudí, že ony své ubohé dědictví od nich dostaly. Jejich nesprávný postup vůči jejich dětem zmenšuje jejich chuť k životu a připravuje jejich předčasnou smrt. Tito rodiče nemají své děti málo rádi, ale neužili své lásky správně. Matka často velmi chybuje v tom, že své dítě do značné míry připravuje o čerstvý vzduch, o to, co by je mělo posílit. Mnoho matek přikrývá hlavičky svých spících dětí, a to i v teplé místnosti, která je málokdy náležitě větrána. Už toto stačí velmi oslabit činnost srdce a plic, a tím i celé tělo. Je sice třeba chránit dítě před průvanem nebo před každou náhlou a příliš velkou změnou, ale především by se mělo dbát o to, aby dítě dýchalo čistý, posilující vzduch. V dětském pokoji ani kolem dítěte by nemělo být žádný nepříjemný pach. Takové věci jsou pro slabé dítě nebezpečnější než pro dospělé osoby.

Při oblékání svých dětí dbaly matky víc na módu než na zdraví. Mnohem více se dbá na to, aby oblečení dítěte bylo hezké, než na to, aby bylo účelné a pohodlné.

Dítě by mělo být oblečeno tak, aby jeho tělo nebylo ani v nejmenším tísněno, když se nají. Oblékat děti podle módy a přivádět je to společnosti, aby je návštěvníci obdivovali, je pro ně velmi škodlivé. Jejich oblečení je důmyslně upraveno tak, aby se dítě cítilo co nejméně pohodlně a často se cítí ještě hůře, když chodí od jednoho ke druhému a všichni je rozmazlují. Existuje však ještě jedno větší zlo než ta, která jsem již vyjmenovala. Dech některých lidí je odporný a škodlivý i silným plicím starších lidí. Plíce dětí trpí a onemocní, jestliže vdechují ovzduší místnosti otrávené dechem kuřáků. Mnoho dětí je zcela otráveno tím, že spí v postelích spolu se svými otci, kteří žvýkají tabák. Tělesné ústrojí dítěte je otravováno vdechováním jedovatých tabákových výparů, které vycházejí z plic i z pórů kůže. Na některé děti to působí jako pomalý jed, který napadá mozek, srdce, játra a plíce, takže tyto orgány postupně chřadnou a vadnou, u jiných dětí se projevuje vliv jedu přímo a způsobuje křeče, záchvaty, ochromení a zrychlení dechu Opuštění rodiče oplakávají ztrátu svých milovaných a mluví o nepochopitelné Boží prozřetelnosti, která je tak krutě postihla. Prozřetelnost však smrt těchto dětí nezamýšlela. Ony zemřely jako oběti chtivosti tabáku. Jejich rodiče nevědomky, ale naprosto jistě usmrcují své malé děti odporným jedem. Člověk, který je otrokem tabáku, otravuje každým výdechem vzduch kolem sebe. Malé děti by měly být vzdáleny všeho, co by mohlo nezdravě působit na nervovou soustavu a měly by dýchat ve dne v noci - ať v bdění či ve spánku - čistý, zdravý vzduch, prostý veškeré jedovaté nákazy.

Další vážnou příčinou úmrtnosti dětí a mládeže je zvyk nechávat paže a ramena obnažená. Tato móda by měla být velmi přísně posuzována. Jestliže vzduch ochlazuje tyto citlivé části těla, brání zdravému oběhu krevnímu a způsobuje onemocnění, především plic a mozku. Ti, jimž je zdraví jejich dětí cennější než pošetilé lichocení návštěvníků nebo obdiv cizích lidí, budou vždycky paže a ramena svých útlých nemluvňat dobře chránit. Často se stávalo, že když byla matka upozorněna na fialové paže a ručičky svého dítěte a varována před tímto návykem, řekla: „Já vždycky oblékám své děti tak, ony jsou na to zvyklé. Já nesnesu, aby děti měly paže přikryty, vypadá to staromódně“. Tyto maminky oblékají svá útlá nemluvňátka tak, jak by se samy obléct neodvážily. Ony vědí, že kdyby neměly paže zakryté, že by jim bylo zima. Mohou děti v útlém věku vydržet bez úhony takové otužování? Některé děti mají možní při narození tak silnou konstituci, že to vydrží, aniž by za to zaplatily životem. Tisíce je jich však obětováno a desítkám tisíců je život ukracován právě proto, že se tělo bandažuje a obléká až moc, zatím co paže, které potřebují být víc oděvem chráněny než prsa a plíce - jsou ponechány obnažené. Mohou matky, které takto zacházejí s dětmi, očekávat, že jejich děti budou klidné a zdravé?

Když jsou paže a nohy zkřehlé, žene se krev z těchto částí do plic a do hlavy a mozek nemůže rovnoměrně pracovat. Tělesná soustava nemluvněte je vyvedena z míry a ono křičí a pláče, protože trpí následkem nedostatečné péče. Matka je krmí v domnění, že má jistě hlad, ale potrava jeho obtíže jen zvětšuje. Těsný povijan a příliš plný žaludek vykonají své a dítě nemůže dýchat. Křičí tedy, protože touží po vzduchu, ale matka dobře nechápe pravou příčinu, jinak by dítěti ihned ulevila. Nakonec se vyleká, myslí, že dítě je skutečně nemocné a zavolá lékaře. Ten se chvíli vážně zadívá na dítě a potom dá matce jedovaté léky nebo něco, co má uklidnit srdce. Matka to pak podle jeho příkazu vleje do krčku ubohého děcka. Jestliže dítě předtím nebylo vlastně nemocné, pak onemocní po tomto procesu. Trpí teď nemocí, kterou zavinil lék, což je nemoc ze všech nejtvrdošíjnější a těžko vyléčitelná. V případě, že dítě zůstane naživu, bude stále více nebo méně pociťovat na svém těle účinky onoho jedovatého léku a bude náchylné ke křečím, onemocnění srdce, vodnatelnosti mozku nebo TBC. Některá nemluvňata nemají tolik životní síly, aby snesla i sebenepatrnější množství jedovatého léku a umírají.

Není nijak řídkým zjevem v naší době, že vidíme matku, jak prodlévá u kolébky svého trpícího, umírajícího dítěte, jak plná úzkosti naslouchá jeho slábnoucímu nářku, aby pak byla svědkem konce jeho zápasu. Připadá jí nepochopitelné, že by Bůh takto trápil její nevinné dítě. Nemyslí na to, že jedině její nesprávný postup přivodil tento smutný výsledek. Není pochyb, že matka zničila životní sílu děcka tak jistě, jako kdyby mu byla dala jed. Nemoc nikdy nepřichází bez příčiny. Na před se jí něčím připraví cesta a tím, že se nedbá na zákony zdraví, vznikají pro ni další příznivé podmínky. Bůh si nelibuje v utrpení a smrti nemluvňat. On je svěřuje rodičům, aby je vychovávali po stránce tělesné, duchovní i mravní a aby z nich učinili takové lidi, kteří zde budou ostatním k užitku a jednou i k radosti všem na nebesích.

Jestliže dítě stůně proto, že matka neví, co jeho tělo potřebuje, nemůže očekávat, že Bůh učiní zázrak, aby jí zabránil v její činnosti, která je příčinou onemocnění dítěte. Tisíce nemluvňat, která zemřela, by byla mohla žít. Jsou obětmi neznalosti svých rodičů o tom, jak potrava, oblečení a vzduch, který dýchají, souvisí se zdravím a životem. V minulých dobách by si byly okolnosti vyžadovaly, aby matky byly svým dětem i lékařem. Čas, který matka věnovala tomu, aby své děti co nejkrásněji oblékala, měla obětovat ušlechtilejšímu účelu - -zdělávání svého myšlení vzhledem k tělesným potřebám svým i svého dítěte. Měla se vyzbrojit potřebnými vědomostmi o tom, jak své děti zdravě vychovávat a byla by si pak také uvědomovala, že způsob její výchovy bude pro další generace znamenat škodu nebo dobrodiní.

Matky, které mají nezvedené, popudlivé děti, by měly zkoumat příčinu jejich neklidu. Udělají-li to, často poznají, že ony samy nejednají správně. Často se stává, že matku vylekají příznaky nemoci, které se na jejím dítěti projevují. Volá rychle lékaře, zatímco by bylo stačilo, kdyby dítěti vysvlékla těsné oblečení a oblékla mu něco volného a krátkého, aby mohlo hýbat ručkami a nožkami. Matky by měly zkoumat příčiny každého jevu. Jestliže se dítě nachladí, je to obyčejně následek nesprávného matčina vedení. Jestliže matka zakrývá hlavičku i tělíčko dítěte, když dítě spí, toto se zpotí, protože při nedostatku čistého vzduchu namáhavě dýchá. Když je pak matka zvedne z postýlky, je téměř jisté, že se nachladí. Holé paže zase vystavují dítě trvalému chladu a návalům krve do plic a mozku. Toto stálé ochlazování pak způsobí, že nemluvně bude stále churavé a málo poroste.

Rodiče jsou do značné míry odpovědni za tělesné zdraví svých dětí. Ty děti, které přežijí nesprávné zacházení ve svém nejútlejším věku, nejsou ani ve svém dětství mimo nebezpečí, neboť jejich rodiče ani potom nepostupují vůči nim správně. Jejich nohy i paže jsou stále téměř nezakryté. Ti, kdo není módu výš než zdraví, oblékají své děti do krynolinu, které nejsou ani pohodlné, ani zdravé.

Před Bohem jsou matky zodpovědné za nemoci a utrpení svých dětí, jestliže se klanějí před oltářem módy a obětují zdraví i životy svých dětí. Je neznalost dostatečnou omluvou pro vás, kteří máte schopnost uvažovat? Můžete se samy informovat, chcete-li, a oblékat své děti zdravě.

Apeluji na vás, miminky, nejste polekané a ustarané, když vidíte, že vaše děti jsou zakrnělé a bledé, že trpí katary, záškrtem, záněty a překrvením plic a mozku? Zkoumaly jste příčiny následků? Opatřily jste jim jednoduchou, výživnou stravu bez sádla a koření?

Now to Live (Jak žít), č. 5, str. 66-74.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy