EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


DODATEK I - NEMOC A JEJÍ PŘÍČINY

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

DODATEK I - NEMOC A JEJÍ PŘÍČINY

(Články E.G.Whiteové z publikace „How to Live“ (Jak žít).

Úvod

Šest článků z titulem „Nemoc a její příčiny“ tvoří jednu z nejranějších částí dosti objemné sbírky spisů Ellen G.Whiteové o zdraví. Vznikly takto: První článek se týkal památného vidění o zdravotní reformě ze 6.6.1863. V roce 1864 pak sestra Whiteová uveřejnila ve „Duchovní dary sv. 4 článek o třiceti stranách, nazvaný „Health“ (Zdraví). V roce 1865 dodala jeden článek pro každou ze sérií šesti pojednání pocházejících od různých pisatelů vydaných pod názvem „Health, or How to Live“ (Zdraví, nebo jak žít). Těchto šest článků Ellen G.Whiteové tvořilo doplněk ke třicetistránkovému článku ve „Spiritual Gifts z předešlého roku. K pojednání „Jak žít“ nepřipojila sestra Whiteová už žádný jiný článek.

Články sestry Whiteové zde vycházejí v přesném znění, aby doplnily historický záznam jejich prvních uveřejněných výkladů o zdraví. Poněvadž jsou otištěny v doslovném znění, obsahují některé mluvnické nepřesnosti, které lze vysvětlit nepříznivými poměry v tiskářství před 100 lety.

Je třeba poznamenat, že tyto články byly uveřejněny v r. 1899 a 1900 v Review and Herald ve zkráceném znění, ačkoliv sestra Whiteová nikdy nevyžadovala jejich přetisk. Pozdější, obježnější publikace o zdraví, které vyvrcholily prací „The Ministry of Healing“ v r. 1905, nahradily mnohé dřívější články včetně článků, které nesly název „Nemoc a její příčiny“.

Čtenář musí mít na paměti podmínky, které existovaly v lékařské praxi v době, kdy byly tyto články připravovány. Zejména poslední článek se musí číst s ohledem na podmínky, které panovaly v době, kdy byl psán. Abychom nabyli určitější představy o těchto podmínkách, je třeba si přečíst „TheStory of Our Health Mrssage“, 1955, str. 112-130, 166-169, 427-431; Ellen G. White and Her Critics, str. 136-160; and Believe His Prophets, str. 253-267.

- Vydavatelé.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy